Undertaksskivor är i regel gjorda av glasull, stenull, gips eller träull. Undertaksskivor i glas, metall och plastmaterial förekommer också.

Undertaksskivor för undertakssystem har i regel standardmått och är försedda med en standardiserad kantprofil (kanttyp).

Val av kantprofil baseras på den typ av undertakskonstruktion som väljs och om bärverket ska vara synligt, delvis synligt eller dolt.

Kärt barn har många namn: Undertaksskivor benämns även som undertaksplattor, ljudabsorbenter, akustikskivor, akustikplattor och bullerskivor.

« Back to Glossary Index