Akustikputs är en form av ett skarvfritt undertak med ljudabsorberande egenskaper. Akustikputssystemet består av mineralullsabsorbenter, som skruvas dikt tak eller nerpendlat dold konstruktion. Ljudabsorbenterna spacklas i skarvar och sprutputsas sedan. Detta görs av utbildade och auktoriserade undertaksföretag.

« Back to Glossary Index