3600 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.
Tillsammans driver Byggföretagen ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Byggföretagens medlemsföretag vill verka i en sund bygg- och anläggningsbransch. För att bli medlem hos dem krävs därför att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Samtliga medlemsföretag måste också underteckna förbundets uppförandekod. Ju fler företag som bli medlemmar, desto starkare blir den sunda konkurrensen.

Fram till början av 2020 hette Byggföretagen Sveriges Byggindustrier (SBI).

« Back to Glossary Index