Egenkontroll är de kontroller som bestämts i projektet att undertaksentreprenören själv skall genomföra under arbetets gång.

« Back to Glossary Index