Denna standard ingår i en serie standarder för undertak.

Standarden avser en klassindelning av bärförmågan hos undertakets bärkonstruktion.
Konstruktionen kan vara nedpendlad från innertaket eller byggnadsstommen, fastsatt med fästdon direkt mot bjälklaget eller monterad mot väggar.

Standarden gäller undertak vars egentyngd är högst 300 N/m2 och belastas med nyttolaster av högst 100 N.

Lämplig hållfasthetsklass väljs med hänsyn till den last som konstruktionen skall bära. I lasten inräknas såväl undertakets egentyngd som nyttolast.

Undertakets bärande konstruktion omfattar bärverk, upphängningsanordningar och fästdon.

« Back to Glossary Index