Indirekt belysning
I taket bör den maximala luminansen inte vara högre än 1 500 cd/m2. Medelluminansen, som beräknas som ett medelvärde över hela takytan, bör inte vara högre än 500 cd/m2. För att belysningen inte ska upplevas som störande och ojämn bör luminansövergången inte vara skarp. Luminansjämnheten (Lmin/Lmed) bör inte vara större än 1:10.

Förtydligande till ”Indirekt belysning”
Kraven för luminansbegräsning i tak vid indirekt belysning gäller ej för armaturer i tak med direkt ljusfördelning, som t ex kan vara armaturer med större andel nedåtriktat ljus än 90 % (definition enligt SS-EN 13032).

« Back to Glossary Index