KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dokumentationen i pärmen tas fram för att säkerställa ett godkänt utfört arbete. Pärmen ska bl a innehålla information om:

  • Orientering
  • Organisation
  • Anhörighetslista
  • Projektgenomgång
  • Riskanalys
  • Arbetsmiljö
  • Egenkontroll
  • Brister och fel
  • Hantering, förvaring, ordning på arbetsplatsen

Mallar för KMA-handbok med bilagor, checklista, egenkontroll och avvikelserapportering kan beställas genom Undertaksföreningen:
=> Beställ KMA-mallar (på Undertaksforeningen.se)

« Back to Glossary Index