Rumsakustik är den del av akustiken som främst sysslar med ljud i rum. När man vill förändra de akustiska förhållandena i ett rum så talar man om att akustikreglera rummet. De rum man studerar är oftast sådana där musik eller tal ska framföras och nå fram till en lyssnare, som t ex konsertlokaler, teaterlokaler, hörsalar och skolsalar.

« Back to Glossary Index