Byggherren bjuder in undertaksentreprenören till Sunda Hus, som i inloggat läge lägger in produktblad från leverantörerna. Detta som en del i typgodkännande-processen.

« Back to Glossary Index