3600 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.
Tillsammans driver SBI ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill verka i en sund bygg- och anläggningsbransch. För att bli medlem i Sveriges Byggindustrier krävs därför att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Samtliga medlemsföretag måste också underteckna förbundets uppförandekod. Ju fler företag som bli medlemmar, desto starkare blir den sunda konkurrensen.

« Back to Glossary Index