Taluppfattbarhet handlar om den kvalitet som talets överföring från talare till lyssnare har. I ett rum med hårda ytor och störande bakgrundsljud kan det vara svårt att uppfatta tal.
« Back to Glossary Index