Har du koll på vad som gäller?

Tillbud, allvarligt tillbud och arbetsskada

När det inträffar ett tillbud, en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till olika instanser och att utreda orsakerna till tillbudet eller olyckan.

Arbetsgivaren ska anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Tänk på att anmälan ska göras utan dröjsmål, vilket innebär att det helst ska ske redan samma dag.

Som arbetstagare ska du anmäla det till din arbetsgivare.

Om det gäller ett tillbud inom undertaks- eller systemmellanväggsbranschen kan arbetsgivaren numera även anmäla det anonymt till Undertaksföreningen – oavsett om man är medlem eller inte.