Undertaksmontör

Håller ljudet på plats

Kort om undertaksmontörsrollen

  • Du är med och bidrar till en bättre inomhusmiljö, då undertak bland annat fungerar som ljud- och värmeisolering. Ett snyggt undertak kan dessutom höja ett helt rums utseende.
  • Yrket är både fritt och omväxlande
  • Du arbetar inomhus, ofta i lag på 2 – 3 personer och kommer in sent i byggprocessen

Det här är ditt ansvar som undertaksmontör

Du ska förstå skillnader mellan olika undertakslösningar och deras för- och nackdelar för bl a montering i olika miljöer. 

Hur ett undertak ska monteras kan variera från system till system. Därför är det alltid viktigt att du vid varje montage följer anvisningarna för det aktuella systemet som ska monteras. 

Du ska kunna tolka information från tillverkare av olika lösningar för att kunna jämföra och välja lämplig konstruktion utifrån kundens behov och förutsättningar. Därför behöver du vara insatt i de vanligaste  produkternas egenskaper och funktioner och kunna ta hänsyn till den budget som är satt.

Så här gör du för att bli undertaksmontör

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Läs mer:
Byn.se: Undertaksmontör
Byggare.com: Undertaksmontör

 

För att välja rätt typ av undertakskonstruktion ska du:

  • kunna ta fram och jämföra olika typer av produktinformation
  • förstå vad som behövs för att få en så relevant kvalitet och funktion som möjligt
  • ha kunskap om vad som gäller för t ex infästningar, upphängningar, anslutningar och krav för brand, ljud, miljö, m m
  • kunna fatta relevanta beslut i olika situationer baserat på leverantörens anvisningar 

Andra typer av uppdrag

Som undertaksmontör, och de kunskaper du har av undertak och montage, ger dig goda förutsättningar att stötta kunden i dennes val av taklösningar oavsett om det gäller ett innertak eller undertak. Du kan tack vare din kompetens välja en relevant lösning utifrån lokalens förutsättningar och de krav som föreligger. Det är också lätt för dig att även sätta upp enklare innertakslösningar. 

Du ställs ofta ibland inför oförutsedda situationer. Då får du ta fantasin till hjälp och se det som en utmaning att hitta en lösning. Det kan handla om att dölja rör, möjliggöra för andra specialister att få tillgång till ovanliggande installationer till att måttanpassa speciallösningar, som det inte tagits tillräcklig höjd för. 

Att jobba som montör

Som undertaksmontör kommer du sent in i byggprocessen. Det är vanligt att jobba med tak 3 – 4 meter över golvet, t ex i skolor, sjukhus och kontor. Men det kan också vara 20 meter upp, som vid ljuddämpning av en industrihall.

Undertak används för ljud- och värmeisolering, men också för att ge finare innertak när rördragningar och ventilationstrummor behöver döljas. Ett snyggt undertak höjer hela rummets utseende. Det är ett omväxlande inomhusjobb eftersom både arbetsplatserna och de olika typerna av undertaksmaterial varierar. 

Utbildning

På gymnasieskolans treåriga byggprogram finns inriktningen ”Husbyggnad”. I början är studierna inriktade på kärnämnena men efterhand blir det mer praktik.  Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och på arbetsplatser. Därefter får du utbildning som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats under cirka ett år. 

=> Bli undertaksmontör genom Bygg- och anläggningsprogrammet

Karriärvägar

Vill du ta mer ansvar, läs mer om rollerna:
=> Arbetsledare
=> U
ndertaksentreprenör