Välj undertak efter typ av lokal

Olika typer av lokaler har olika behov av funktioner

Tänk på helheten när du väljer och bedömer undertak. Ofta måste du prioritera bland olika typer av krav och önskemål.

Funktion och koncept

Ofta är det enkelt att välja koncept. Du vet att du ska ha ett undertak till en korridor, en kontorslokal eller ett konferensrum. I första hand ska det vara funktionellt och uppfylla de krav ställs på ett undertak. Ta därför för vana att stämma av vad som gäller. Här listar vi de vanligaste kriterierna du bör ta ställning till innan du väljer undertak för en viss typ av lokal.

När du vill hålla det enkelt

Ibland behövs endast ett undertak för en viss area utan större krav på funktioner eller egenskaper. På marknaden finns många olika lösningar att välja mellan och en del tillverkare och återförsäljare erbjuder även färdiga paket med eller utan tillbehör.

När fantasin inte har några gränser

Inte sällan är designen en viktig del i utformningen av undertaket.

Kontor

I kontor vill du i första hand uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum.

Korridor och trapphus

I kontor vill du i första hand uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum.

Butik

I en butik vill du i första hand uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum.

Skola

I skollokaler vill du i första hand dämpa ljudnivån, uppnå god taluppfattbarhet och erforderligt brandmotstånd.

Våtrum

I simhallar, duschrum och liknande lokaler bör man räkna med en hög relativ luftfuktighet.

Vårdomsorg och sjukhus

I en butik vill du i första hand uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum.

Storkök och restaurang

Moderna storkök och restauranger har utrustning och arbetsmoment som genererar störande ljud och höga ljudnivåer.

Idrottshall

Lek, spel och idrottsutövningar kan orsaka mekanisk påverkan på taket. Välj en konstruktion som har höga krav på stabilitet och hållfasthet.

Aula

I en aula eller annan typ av samlingslokal behöver du få till en god taluppfattbarhet, en god akustik för musik eller tal, underlätta utbredningen av ljudet i lokalen och dämpa ljudnivån vid större folksamlingar.

Biograf

I en biograf är akustiken viktig för hela upplevelsen. Låt ljudet nå besökarna från den riktning det är tänkt så att upplevelsen av filmen förstärks.  

Industrilokaler

Produktion förknippas ofta med buller, slamriga miljöer och stökig trafik. Ett oväsen som kan försvåra arbete och kommunikation.