Kantutformning

Kant-tänket är centralt vid val av undertak

Undertak finns i många olika utföranden, där kantutformningen har stor betydelse för utseende och montering.  Utöver nedan standard-kanter och -benämningar har tillverkare ofta egna beteckningar och varianter.

De olika kantformaten

Beroende på vilka önskemål som ställs på undertaket finns en serie olika kantutformningar för skivorna. Utöver de följande standardutformningarna och benämningarna har leverantörerna egna beteckningar och varianter.

Kant A

Kant A är en skiva med raka kanter, därmed syns bärverket underifrån. Detta är den klart vanligaste kanttypen. Kant A-montage möjliggör byte av skivor om det har skett åverkan eller skadegörelse på taket.

Kant B

Kant B är en skiva med fasad kant. Kant B-skivor limmas mot underlaget och är ej demonterbar. En av fördelarna med kant B är att taket ej pendlas ner utan monteras direkt mot överliggande tak.

 

Kant C

Kant C ser likadan ut underifrån som Kant B, dvs skivan har en fasad kant. Kant C monteras med lim, styrfjäder (splines), fästbleck och/eller z-profil. Kant C är inte demonterbar. Kant C kan med fördel användas vid montage av stora ytor. Styrfjädern i konstruktionen tar upp ojämnheterna i underlaget och utjämnar på så sätt eventuella skuggeffekter.

 

Kant D

Kant D ser likadant ut underifrån som kant B och C och monteras likt kant C med dolt bärverk. Kant D är demonterbar.

 

Kant Ds

Kant Ds är en variant av kant D.

Kant Dg eller kant M

Kant Dg eller kant M är en variant av kant D.

 

Kant E (E/24 och E/15)

Kant E är en skiva som är skuren i kanterna. Bärverket syns i ett kant E monterat undertak och det ser ut som att det går ett spår i taket. Detta montagesätt möjliggör demontering i efterhand. E/24 är gjord för t-profilen 24 mm och E/15 för 15 mm.

 

Kant F

Kant F ser underifrån likadant ut som kant B, C och D. Kant F skruvas fast i underlaget. Kant F är inte demonterbar.

 

Vid beställning

Föreskriv kanttyp om möjligt.