Miljövänlighet

Med de ökande miljövänliga byggteknikerna har arkitekter och designer en mer övergripande syn på undertak, ljussättning, uppvärmning och kylning, vilket skapar goda förutsättningar för en miljövänlig installation.

Integrera olika typer av installationer

Genom att planera för en smart integration i ett tidigt skede undviker du nödlösningar och installation av extra material och anslutningar. 

a

Samordna undertakets olika funktioner

Samordna funktioner som brand- och fuktskydd, värmeisolering och akustik så får du en bättre översikt på de material du behöver.

a

Avsluta mellanväggar vid undertaket

Spara in på material genom att avsluta mellanväggar vid undertaket. 

Gör provmontage

Gör provmontage under projekttiden. Då ges du möjlighet att justera fel tidigt i processen och kan undvika dels kostsamma men även miljödåliga lösningar.