Miljövänlighet

Med de ökande miljövänliga byggteknikerna har arkitekter och designer en mer övergripande syn på undertak, ljussättning, uppvärmning och kylning, vilket skapar goda förutsättningar för en miljövänlig installation.