Ett undertaks funktioner

Ett undertak ska utformas efter lokalens förutsättningar, beställarens behov, byggregler och övriga krav som kan ställas på lokalen och dess användningsområde. 

När man väljer undertakslösning ska man först bedöma de krav som ställs på lokalen och det undertaket ska bidra med. Det kan t ex handla om integrera belysning, förbättra ljudmiljön eller dölja installationer. 

 

Bild från Gustafs: Produkt, miljö och plats

Det är skillnad på funktioner och egenskaper

Funktioner

Ett undertaks funktionalitet handlar om de utmaningar en lokal kan ha och som undertaket kan avhjälpa till viss del eller helt och hållet. De som nyttjar lokalerna kan t ex få en bättre ljud- och ljusmiljö.

Egenskaper

Ett undertaks olika egenskaper handlar framför allt om dess utformning.  En ljudabsorbent förses t ex med vissa egenskaper för att uppnå vissa funktioner. Den kan bestå av glas-, sten- eller träull för att absorbera ljudet bättre eller ha ett visst kantformat för att få ett visst utseende när det monterats i bärverket.

Rumsakustik

Det ställs olika krav på rumsakustik beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen eller på typen av lokal. Ofta anlitar man akustikexperter vid projekteringen.

Ljudabsorption

Ljudabsorptionen omvandlar ljudenergin till annan energiform i form av t ex värme. När en ljudvåg når ett poröst material reflekteras en del ut i rummet, en del går in i materialet och en del går ut på andra sidan.

Efterklangstid

Efterklangstiden är måttet på ”ekot” i ett rum. Det är ett viktigt mått på ett rums akustiska egenskaper och mäts i sekunder.

 

Ljudisolering

Ljudöverföringen mellan två rum nära varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt kan isoleras genom att man begränsar den. Det kan också handla om stänga ute buller.

Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter används för att få till en bättre ljudmiljö i ett rum. De består av porösa material och utformas med specifika egenskaper för att få till vissa funktioner. 

 

Akustik

Det är relativt lätt att förbättra ljudmiljön med hjälp av olika typer av ljudabsorbenter och undertakslösningar. Undertak används ofta i allmänna utrymmen och offentliga lokaler.

Estetik

Idag har man i princip en obegränsad kreativ frihet när det gäller att skapa designade miljöer. Även om undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner är den estetiska utformningen minst lika viktig i många fall.

Ventilation

För att skapa en god luftkvalitet i lokaler där vi människor vistas ska ny luft föras in från det fria samtidigt som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort.

Dolda installationer

För att skapa en så ren och lättunderhållen yta som möjligt monterar man undertak, så att man kan dölja samtliga installationer men ändå lätt komma åt dem vid reparation och service.

Undertak konstrueras och monteras därför bl annat för att särskilda funktioner ska vara lätta att installera och komma åt .

Värmeisolering

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader göras täta och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. För att åstadkomma önskad inomhustemperatur kan värme eller kyla behöva tillföras.

Ombyggnation och renovering

Vid ombyggnation av äldre fastigheter med lokaler eller bostadslägenheter, som har högt i tak, kan undertak installeras för att dölja ventilations-, rör- och kabeldragningar. Även ljudisoleringen mellan våningar kan förbättras med hjälp av ljudisolerande undertak.

Bild från Rockfon: Produkt, miljö och plats

Ljuseffektivitet

God belysning skapar ökad trivsel, minskad synansträngning, högre synprestation och minskad risk för olycksfall.

Uppvärmning och kylning

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader göras täta och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. 

Ekonomi

Genom att tänka igenom och samordna olika undertakslösningar skapar du gynnsamma lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Miljö

Idag kan arkitekter, designers, byggherrar och undertakföretag skapar goda förutsättningar för en miljövänlig installation.