Butiker

I en butik vill du i första hand få till en behaglig ljudmiljö och en estetiskt tilltalande utformning.

I en butik behöver du:

  • Skapa en behaglig ljudmiljö för samtal
  • Integrera belysning, ventilation, kablar, m m
  • Dämpa ljudnivån på kort och långt avstånd
  • Dölja ev installationer i taket
  • Få till en snygg utformning
  • Få till en adekvat reflektans på undertakets ytskikt
  • Möta kraven på brandmotstånd

Akustik och ljudabsorption

För att uppnå en god taluppfattbarhet på korta avstånd och en dämpning av ljus på ökat avstånd kan olika typer av åtgärder bli nödvändiga.

Efterklangstiden beror på rummets form, volym, inredning och syfte. 

En butik kan ibland ha varor eller inredning som i sig utgör en betydande absorptionsmängd, vilket kan minska på behovet av ljudabsorption.

Rådgör gärna med en akustikspecialist.

Belysning

Satsa på en flexibel belysning, då det är vanligt i en butik att man varierar varuutbud och dess punktbelysningar. Placera armaturerna på ett flertal ställen och på olika sätt beroende på om varor ska exponeras eller om syftet är att skapa en allmänt behaglig belysning. 

Tänk på att färgåtergivningen för varorna bör motsvara deras naturliga användningsmiljö. För att undvika ev bländning från skyltfönster kan du avskärma det eller öka butikens belysning.

Beroende på vilken effekt man vill uppnå kan ytskiktets reflektans variera. Låt placeringen av armaturen och dess belysningsstyrka kompensera ett lägre värde om du väljer en lägre reflektionsfaktor.

 

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.

Icke godkända bärprofiler och olämpliga fästdon kan resultera i ras vid brand och samtidigt belamra golvet så att brandbekämpningen försvåras. 

Hållfasthet och stabilitet

I butiker är det vanligt att undertakskonstruktionen belastas med olika typer av skyltar i olika storlekar och varor som man vill visa upp.

Se till att lastberäkna utifrån undertakets typ, användningsområde och nyttolast.

Eftersom inredningen i en butik regelbundet förändras ska undertakskonstruktionen tåla slag och stötar. Den ska också behålla sin stabilitet även om en eller flera komponenter eller tillbehör tas bort. 

Välj en hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och den belastning den beräknas utsättas för.

Har du ett undertak som sträcker sig över en längre yta se till att använda korrekt pendelavstånd för att undvika nedböjning. Har undertaket flera parallella linjer syns nedböjningen mer än hos andra typer av konstruktioner. 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Är lokalen utsatt för luftföroreningar bör undertaket även tåla våtrengöring.

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av ventiler redan i tidig projektering. 

Åtkomlighet

I butiker kan du behöva komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert.