En lokals under- och övertryck

Tryckskillnader

Det kan skapas tryckdifferenser mellan undertakets över- och undersida när undertaket är en del i en ventilationsanläggning. 

Undertryck

Undertryck uppstår ovanför undertaket när undertaket fungerar som ett frånluftsdon till lokalen. I sådana fall kan lösa undertaksskivor eller andra lätta komponenter eller konstruktioner lätta från sin plats. Ersätt i sådana fall med ett överstömningsraster. En dörr som öppnas och stängs hastigt kan också åstadkomma en tryckskillnad. Dessa rörelser kan påverka infästningsanordningarna, vilket gör att störande ljud och nötning kan uppstå.  

  Övertryck

  Mjuka och porösa undertaksskivor fungerar som filter för luften som passerar genom dem, vilket kan göra att damm och annan smuts kan fastna på deras ytskikt. Detta hindrar luften från att passera och övertryck skapas. 

  Krav

  Undertaksskivor ska ligga kvar på avsedd plats.

  Rasslande undertaksskivor är t ex mer irriterande i utrymmen med lägre ljudvolym som kontor, toaletter, m m än i större industrilokaler. Ev kan fastsättande med clips behövas.

  Stomljud

  Stomljud kan fortplantas till undertakskonstruktionen. Vibrationer som uppstår bör begränsas med hjälp av t ex vibrationsdämpande pendlar.

  Begränsad flexibilitet

  Tänk på att fastsättningsanordningar i vissa fall kan begränsa flexibiliteten. Det blir svårare att komma åt utrymmet ovanför undertaket om man gör fasta montage av undertaksplattor.