Undertaksskivor

Kärt barn har många namn. Undertaksplattor kallas även för ljudabsorbenter, akustikplattor, akustikskivor, bullerskivor och undertaksskivor. 

Det finns en mängd olika material som kan användas för att skapa snygga och funktionella undertak. De kan ha olika egenskaper och funktioner, som du behöver ta hänsyn till beroende på vilka krav eller behov som ställs på undertakslösningen. 

 

Kort om undertaksskivor

Undertaksskivor är i regel gjorda av glasull, stenull, träull och gips. Undertaksskivor i trä, glas, metall och plastmaterial används också. Undertaksskivorna förekommer med olika ytbehandlingar och olika kulörer.

 • Undertaksplattan kallas för ljudabsorbent eller akustikskiva när den är gjord för att förbättra ljudmiljön. Ljudabsorbenterna är i regel gjorda av material som glasull, stenull eller träull. Dessa material är ljudabsorberande och med delvis olika egenskaper.

   

 • Material som trä, metall, glas och gips används också. De kan förses med ovanliggande ljudabsorbenter för att uppfylla ljudkraven helt eller delvis, eftersom hårda material får ljudet att studsa i lokalen. Gipsskivor har t ex använts ofta vid fast montage men ersätts numera inte sällan av undertakslösningar med ljudabsorberande material. 

Undertaksskivor för undertakssystem har i regel standardmått och en kantprofil. Denna kantprofil finns i olika standardutföranden och kallas även för kanttyp.

Val av kantprofil baseras på den typ av undertakskonstruktion som väljs och om bärverket ska vara synligt, delvis synligt eller dolt.

Material

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö i rummet används främst ljudabsorbenter. De består av ett poröst material med specifika egenskaper för att uppnå en förbättrad ljudmiljö som t ex en viss absorptionskurva, efterklangstid och klangfärg:

 • Glasull är ett relativt lätt material och isolerar ljud bra. Det har goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper. Det består av ett obrännbart material.
 • Stenull isolerar ljud bra, är fuktavvisande, består av ett obrännbart material och tämligen styv som skiva. Stenullsskivor är robusta och hållbara. De förändras därför inte över tid.

Både stenull och glasull kan vara mjuka eller hårdpressade, beklädda med glasfiberväv, glasfiberflor, juteväv eller limmade med gipsskivor. Ytan kan vara plan, reliefmönstrad eller hålad. Både de obehandlade och de beklädda plattorna kan målas. Kantutformningen har anpassats till ett flertal olika bärprofiler.

 • Träull, som cementbundna träullsplattor, isolerar ljud bra. De förekommer obehandlade, fabriksmålade eller för sprutmålning på arbetsplatsen.
 • Skumplast
 • Textilier i form av polyester, ull, m m finns i olika kulör och struktur.

Läs mer om undertaksskivor med ljudabsorberande egenskaper: Ljudabsorbenter

 • Aluminiumplåt och stålplåt används i regel som paneler. De finns perforerade och operforerade samt med olika kantutformningar. Panelerna lackas i olika kulörer och kan blankpoleras för olika struktur och glansvärde. För att uppnå en förbättrad ljudmiljö behöver man komplettera med ljudabsorbenter ovanpå metallkassetterna.

Som material i undertak används även:

 • Gips finns som plattor och paneler och som enkla och dubbla gipsskivor. De kan vara obehandlade, målade och limmade mot olika typer av ytskikt. Plattorna kan vara släta eller perforerade och plana eller böjda. Gipsplattorna har kanter som är raka eller fasade. De är ibland gjorda för spont- och notmontering. Gips absorberar inte ljud lika bra som mjukare material och är i regel perforerade för att skapa en viss ljudreduktion.
 • Plast finns i t ex transparent eller färgat PVC.
 • Glas finns som etsade, handmålade eller färgade plattor i t ex härdat glas eller spegelglas.
 • Träskivor finns i gran, furu och importerade träslag i form av plattor eller paneler. Det kan också förekomma plywood, spånskivor och träfiberskivor. Gips-, mineral- och cellulosabaserade skivor kan bekläs med faner. 

I porösa material som mineralull, träull, skumplast och textilier tränger ljudenergin in i materialets hålrum eller porer. När luftmolekylerna träffar materialets fiber uppstår friktion och omvandlar energin från ljud till värme. 

Standardmått

Det finns en uppsjö av olika format på marknaden. Det vanliga modulmåttet på en undertaksskiva är 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm och 1200 x 1200 mm.

Standardtjockleken på undertaksskivor är 15, 20 respektive 40 mm.

Modulmåtten är ett slags standardvärde och gör det lättare att kombinera ljudabsorbenter, armaturer och bärverk med varandra.

Kantprofiler

Undertak finns i många olika utföranden, där kantutformningen har stor betydelse för utseende och montering. När man väljer kantprofil, som finns i standardiserad utformning, ska man ta hänsyn till de förutsättningar som gäller.

Undertaksskivornas kantutförande är anpassade till bärverkets profiler. 
 

 • För ej demonterbart undertak: Kantprofilerna B, C, F och SQ
 • För demonterbara undertak: A, Dg, Ds och E. 

Kanttyper

Kant A Denna kantutformning är den allra vanligaste. Undertaksskivan är slät och har helt raka kanter. Den monteras i ett synligt bärverk och är lätt att demontera.
Kant B Denna kantutformning har en fasad kant. Undertaksskivor med denna utformning monteras vanligen genom att de limmas kant mot kant direkt mot underlaget, där den fasade utformningen skapar ett diskret spår mellan skivorna. I vissa fall kan undertaksskivorna även skruvas upp i ovanliggande underlag. Ett bra val om man vill uppnå en så låg konstruktionshöjd som möjligt. Dessa akustikskivor är inte demonterbara.
Kant C Även kant C är en undertaksskiva med fasad kant. Den monteras direkt mot underlaget precis som kant B. Förutom att limma upp dem kan man fästa dem med olika typer av infästningar, som t ex fästbleck och/eller Z-profil. Ett bra val om man vill uppnå så låg konstruktionshöjd som möjligt. Skivans fasade kanterna skapar ett diskret spår mellan skivorna, som i övrigt är släta. Dessa undertaksskivor är inte demonterbara.
Kant Dg Denna undertaksskiva monteras i en bärverkskonstruktion och är fullt demonterbar. Unikt för denna kantutformning är att skivorna lätt kan monteras och demonteras vid små konstruktionshöjder. Kantutformningen är också speciell i den mån att undertaksskivorna kommer att dölja merparten av bärverket och endast lämna kvar en smal, distinkt spalt mellan skivorna. Bärverket kommer därmed att ligga 14 mm ovan skivornas underkant, vilket ger en känsla av att undertaksskivorna är frihängande.
Kant Ds Undertaksskivor med denna kantutformning monteras i en bärverkskonstruktion, där de helt döljer bärverksprofilerna. Ytan är slät och varje skiva är demonterbar. Skivornas kanter är symmetriskt fasade, vilket skapar ett diskret spår mellan skivorna. 
Kant E Undertaksskivorna monteras i en bärverkskonstruktion. Kantutformningen ger skivorna en nedsänkt kant, vilket gör att de trillar ner 10 mm nedanför bärverkskonstruktionen. Detta skapar dekorativa skuggeffekter, som förstärker undertakets rutmönster och döljer mycket av bärverket. Varje undertaksskiva är lätt att demontera.
Kant Ez Undertaksskivorna monteras i en bärverkskonstruktion. Kantutformningen har en diagonal kant och används för att skapa ett böjande utseende på undertaket. Skivorna faller ner en bit under bärverkskonstruktionen och döljer på så sätt en del av bärverksprofilerna. De är lätta att demontera.
Kant F Undertaksskivor med kant F är ett bra val då man önskar ett akustiktak som går fort och lätt att montera mot underlaget. Skivorna är släta, bortsett från dess fasade kanter, som skapar ett diskret spår mellan varandra. Skivorna är inte demonterbara då de skruvas fast direkt mot underlaget.
Kant SQ Undertaksskivorna monteras direkt mot underlaget, och är därmed ett bra val då man vill uppnå minsta möjliga konstruktionshöjd. Kanterna är raka och skivans ytskikt är slätt. Skivorna monteras med akustiklim. Snygga skuggningar uppstår genom att skivorna med fördel placeras en bit ifrån varandra. Skivorna är inte demonterbara.

 

Bärverksprofiler

Undertaksskivorna placeras i regel i bärverk. Bärverken har olika profiler, där T15 eller T24 är vanligast. Det är viktigt att man använder rätt kantprofil till rätt bärverksprofil och modell.
  

 • En ljudabsorbent med beteckningen E24 har en kantprofil E och tydliggör att den ska användas i ett T24-bärverk.
 • Har ljudabsorbenten beteckningen A15 har den kantprofilen A och ska användas i ett T15-bärverk.

Ljudabsorption, reflektion och transmission

När en ljudvåg träffar ett poröst skikt reflekteras en del av ljudenergin vid ytan (reflektion), en annan del tränger in i materialet och övergår till värme (absorption) och ytterligare en del går ut på andra sidan av materialet (transmission).

Ljudisolering

Ljudisolering kallas de åtgärder som man sätter in för att hindra ljudet (ljudvågen) att sprida sig från ett rum till ett annat. Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån.