Undertaksskivor

Undertaksskivor är i regel gjorda av glasull, stenull, gips eller träull. Undertaksskivor i glas, metall och plastmaterial förekommer också.

Undertaksskivor för undertakssystem har i regel standardmått och är försedda med en standardiserad kantprofil (kanttyp).

Val av kantprofil baseras på den typ av undertakskonstruktion som väljs och om bärverket ska vara synligt, delvis synligt eller dolt.

Material

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö i rummet används främst ljudabsorbenter. De består av ett poröst material med specifika egenskaper för att t ex uppnå en viss absorptionskurva, efterklangstid och klangfärg:

 • Stenull består av mineralfiber som isolerar ljud bra och har ett högt brandmotstånd. Stenull är tyngre än till exempel glasull.
 • Glasull är också en mineralfiber som isolerar ljud bra. Glasfiber väger inte så mycket och är ganska lätt att hantera.

Både stenull och glasull kan vara mjuka eller hårdpressade, beklädda med glasfiberväv, glasfiberflor, juteväv eller limmade med gipsskivor. Ytan kan vara plan, reliefmönstrad eller hålad. Både de obehandlade och de beklädda plattorna kan målas. Kantutformningen har anpassats till ett flertal olika bärprofiler.

 

 • Träull
  Cementbundna träullsplattor har god isoleringsförmåga. De förekommer obehandlade, fabriksmålade eller för sprutmålning på arbetsplatsen.
 • Skumplast
 • Textilier
  Undertak i polyester, ull, m m finns i olika kulör och struktur.

 

Läs mer om undertaksskivor med ljudabsorberande egenskaper: Ljudabsorbenter

 

 • Aluminiumplåt och stålplåt
  Aluminiumplåt används som paneler. De finns perforerade och operforerade samt med olika kantutformningar. Panelerna lackas i olika kulörer och kan blankpoleras för olika struktur och glansvärde. För att uppnå en förbättrad ljudmiljö behöver man komplettera med ljudabsorbenter ovanpå metallkassetterna.

Som material i undertak används även:

 • Gipsskivor
  Gips finns som plattor och paneler och som enkla och dubbla gipsskivor. De kan vara obehandlade, målade och limmade mot mineralfiber eller hårdpressad glasfiber. Plattorna kan vara släta, slitsade eller perforerade samt plana och böjda. Kanterna är vanligen raka, fasade eller försedda med gipslister för spont- och notmontering. De kan förekomma med reliefmönster.
 • Glas
  Plattor av glas förekommer som härdat glas, trådglas eller spegelglas. Plattorna kan vara etsade, färgade och handmålade.
 • Plast
  Undertak förekommer i armerad PVC i transparent eller färgat utförande.
 • Träskivor
  Plattor och paneler finns i gran, furu och importerade träslag samt i plywood, spånskivor och träfiberskivor. Gips-, mineral och cellulosabaserade skivor kan bekläs med faner. Även stålprofiler kan bekläs med träfaner. Spånskivor kläs med folie.

 

I de vanligaste materialen, som mineralull, träull, skumplast och textilier, tränger ljudenergin in i materialets hålrum eller porer. När luftmolekylerna träffar materialets fiber uppstår friktion och omvandlar ljudenergin till värme.

 

 • Undertak i gips kan användas för att dölja installationer och väljas för att skapa olika intryck och upplevelser av rummet. Gips absorberar inte ljud lika bra som mjukare material och är i regel perforerade för att skapa en viss ljudreduktion.

Standardmått

Undertaksskivor säljs ofta i standardmåtten 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm respektive 1200 x 1200 mm.

Detta är s k modulmått (M) och är anpassade så att undertak enkelt kan integreras med armaturer eller andra integrerade funktioner som då har samma standardmått som bärverket är avsett för.

Kantprofiler

Det är viktig att ha kunskap om undertaksplattornas olika kanttyper och när de används. Kantutformningarna för undertaks- och akustikplattor är standardiserade och har olika bokstavsbeteckningar:

Vilken typ som av kant och profil som skall användas beror på projektets förutsättningar, material och funktionskrav.

 • Kanttyperna B, C, F och SQ monteras normalt direkt mot underlaget.
 • Kanttyperna A, Dg, Ds och E monteras normalt i en bärverkskonstruktion och är därför enkelt monter- och demonterbara.

Kanterna är anpassade till bärverkets profiler.

Kanttyp väljs med hänsyn bärverksprofilerna T15 eller T24 som skivorna skall installeras i. Akustikskivor namnges både utefter sitt kantutseende och den bärverksmodell de är konstruerade för.

Exempel:

 • Dg24 anger att akustikskivan har en kantprofil som betecknas Dg och att den är konstruerad för att installeras i en bärverkskonstruktion av modell T24.
 • E15 anger att akustikskivan har en kantprofil som betecknas E ”E-kant” och skall installeras i en bärverkskonstruktion av modell T15.

En bärverkskonstruktion av modell T24 bör alltså kompletteras med skivorna t ex A24, Dg24, Ds24 eller E24.

För bärverk av modell T15 krävs kantutformningarna t ex A15, Dg15, Ds15 eller E15.

Det skiljer rent utseendemässigt ingenting mellan en akustikskiva med kantutformning A15 och en akustikskiva med kantutformning A24 förutom profilens bredd.

Kanttyper

Kant A Denna kantutformning är den allra vanligaste. Undertaksskivan är slät och har helt raka kanter. Skivan monteras i ett synligt bärverk och är lätt demonterbar.
Kant B Denna kantutformning besitter en fasad kant. Undertaksskivor med denna utformning monteras vanligen genom att de limmas kant mot kant direkt mot underlaget, där den fasade konstruktionen skapar ett diskret spår mellan skivorna. I vissa fall kan de även skruvas upp i ovanliggande underlag. Detta är en bra akustikskiva att välja om man vill uppnå en så liten konstruktionshöjd som möjligt. Exempelvis i trapphus. Dessa akustikskivor är inte demonterbara.
Kant C Även kant C är en akustikskiva med fasad kant. Likt kant B monteras dessa direkt mot underlaget. Förutom att limma upp dem, vilket återigen är det vanligaste tillvägagångssättet, kan man exempelvis fästa dem med styrfjäder, fästbleck och/eller Z-profil. Detta är en bra akustikskiva att välja då man vill uppnå så liten konstruktionshöjd som möjligt. Skivans fasade kanterna skapar ett diskret spår mellan skivorna, som i övrigt är släta. Undertaksskivor av denna typ är inte demonterbara.
Kant Dg Denna undertaksskiva monteras i en bärverkskonstruktion och är fullt demonterbar. Unikt för denna kantutformning är att skivorna lätt kan monteras samt demonteras vid små konstruktionshöjder. Kantutformningen är också speciell i den mån att undertaksskivorna kommer att dölja merparten av bärverket och endast lämna kvar en smal, distinkt spalt mellan skivorna. Bärverket kommer därmed att ligga 14 mm ovan skivornas underkant, vilket ger en svävande känsla av att undertaksskivorna är frihängande.
Kant Ds Undertaksskivor med denna kantutformning monteras i en bärverkskonstruktion, där de helt döljer bärverksprofilerna. Skivornas kanter är symmetriskt fasade, vilket skapar ett diskret spår mellan skivorna. Ytan är slät och varje skiva är demonterbar.
Kant E Undertaksskivorna monteras i en bärverkskonstruktion. Kantutformningen ger skivorna en nedsänkt kant, vilket gör att de i bärverket trillar ner 10 mm under konstruktionen. Detta medför tydliga, dekorativa skuggeffekter som förstärker takets rutmönster samtidigt som skivorna svagt döljer bärverket. Varje undertaksskiva är enkelt demonterbar.
Kant Ez Kantutformningen Ez har en diagonal kantdesign och används för att skapa ett livfullt, böjande utseende på undertaket. Då skivorna faller ner en bit under bärverkskonstruktionen kommer profilerna delvis att döljas. Undertaksskivorna monteras i en bärverkskonstruktion och förblir enkelt demonterbara.
Kant F Undertaksskivor med kant F är ett bra val då man önskar ett akustiktak med snabb och direkt infästning mot underlaget. Skivorna är släta, bortsett från dess fasade kanter som skapar ett diskret spår mellan varandra. Skivorna är inte demonterbara då de skruvas fast direkt mot underlaget.
Kant SQ Undertaksskivor med kant SQ monteras direkt mot underlaget, och är därmed ett bra val då man vill uppnå minsta möjliga konstruktionshöjd. Kanterna är raka och plattan är slät. Monteringen sker med akustiklim och plattorna fästs med ett valfritt mellanrum mellan sig vilket ger en markant och estetiskt tilltalande effekt. Skivorna är inte demonterbara.

 

Tips och tricks

Intill en hård yta står luftens molekyler nästan stilla. Om en absorbent placeras en bit från bakomliggande yta erhålls större luftrörelse i själva absobenten och därigenom ökar absorptionen.

Ljudabsorption

När en ljudvåg träffar ett poröst skikt reflekteras en del av ljudenergin vid ytan (reflektion), en annan del tränger in i materialet (absorption) och övergår till värme, och ytterligare en del går ut på andra sidan av material (transmission).

Ljudisolering

Ljudisolering kallas de åtgärder som man sätter in för att hindra ljudet (ljudvågen) att sprida sig från ett rum till ett annat. Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån.