Estetik

Takets utformning har en stor betydelse för den visuella upplevelsen av rummet. Utvecklingen av undertaksmaterial går ständigt framåt. Idag har man i princip en obegränsad kreativ frihet när det gäller att skapa designade miljöer. Även om undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner är den estetiska utformningen minst lika viktig i många fall. Undertak i offentliga lokaler, aulor, entréer, restauranger, m m kan skapa en unik och förbättrad rums- och ljud upplevelse när design, egenskaper och funktion förenas på bästa sätt.

Den visuella upplevelsen skapar känslor

Häftiga miljöer kan utformas med hjälp av undertak. Allt ifrån inspirerande entréer i muséum, vackra varuhus, tjusiga hotellfoajéer, spännande biografer och teatrar till lugnande och funktionella vilorum och väntrum.

Förutom undertakets ytskikt påverkas den visuella upplevelsen även av undertakets struktur, kulör och glans samt form. Även bärverkets synliga, dolda eller delvis dolda rutmönster påverkar utseendet liksom de komponenter man väljer att integrera med undertaket.

a

Undertakets egenskaper kan påverka utseendet

.Den estetiska funktionen hos ett undertak är integrerat med undertakets andra funktioner och ska beaktas vid val av:

 • Konstruktion
 • Material
 • Komponenter
 • Placering
 • Montering
 • Drift och underhåll

Undertakets utseende kan påverkas, avsiktligt eller oavsiktligt. Här är några exempel.

 • Kulör och glans förändras.
 • Ljus- och skuggeffekter samt kulörförändringar som uppstår:
  – när ljus belyser högblankt undertak
  – när ojämnheter i ytskiktet markeras på grund av släpljus
  – när ogenomtänkta installationer monterats  och ger oönskade skuggor
 • När ljuskällor ger störande reflexer eller dålig återgivning.
 • När rummets proportioner förändras i form av t ex sänkt takhöjd.
 • Vid val av vissa bärverk: Olika typer av och kulörer på profiler kan dölja eller framhäva ramverket på ett undertak.
 • Profiler i vissa synliga bärkonstruktioner påverkas för att man adderar tekniska funktioner som ventilationsdon, strömskenor eller kabelrännor 
a

Undertaket är ett ungt fenomen

Till skillnad från många andra typer av byggelement är undertak en ung företeelse i vår moderna historia. 

Visst kunde man smycka taken förr med lampor och olika slags glasfönster för att skapa spännande ljuseffekter i salar, kaféer och liknande men det var först på 1950- och -60-talen som undertak kom att användas i en större utsträckning.

Man började inse fördelen med att använda sig av utrymmet som skapades mellan under- och innertaket. Installationer av alla de slag kunde gömmas undan. Det blev ett behändigt sätt att skapa fina men också funktionella tak för besökarna i lokalerna. 

Idag är undertak vanliga i de flesta lokaler som skolor, kontor, aulor, biografer, sjukhus, butiker, korridorer, trapphus och industrier.