Estetik

Takets utformning har en stor betydelse för den visuella upplevelsen av rummet. Utvecklingen av undertaksmaterial går ständigt framåt. Idag har man i princip en obegränsad kreativ frihet när det gäller att skapa designade miljöer. Även om undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner är den estetiska utformningen minst lika viktig i många fall. Undertak i offentliga lokaler, aulor, entréer, restauranger, m m kan skapa en unik och förbättrad rums- och ljud upplevelse när design, egenskaper och funktion förenas på bästa sätt.

Den visuella upplevelsen skapar känslor

Med hjälp av undertak kan dramatiska miljöer skapas. Allt ifrån eleganta hotellfoajéer, butiker som stimulerar till köp, stämningsfulla nattklubbar, spännande teatrar till lugnande och harmoniska pausrum, vilorum och klasssrum.

Den visuella upplevelsen påverkas av undertakets ytskikt, struktur, kulör och glans liksom undertaksskivans form. Även bärverkets uppdelande ramverk som integrerade komponenter påverkar utseendet.

Undertakets egenskaper kan påverka utseendet

Den estetiska funktionen hos ett undertak är integrerat med undertakets olika funktioner och ska beaktas vid val av:

 • Typ
 • Konstruktion
 • Material
 • Måttsamordning
 • Komponenter
 • Placering
 • Montering
 • Drift och underhåll av undertaket

Undertakets utseende kan förändras på olika sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, genom t ex:

 • Kulör och glans kan accentueras eller förändras.
 • Ljus- och skuggeffekter samt kulörförändringar som uppstår:
  – när ljus belyser högblankt undertak
  – när ojämnheter i ytskiktet markeraspå grund av släpljus
  – när ogenomtänkta installationer monterats  och ger oönskade skuggor
 • När ljuskällor ger störande reflexer eller dålig återgivning
 • När rummet proportioner förändras i form av t ex sänkt takhöjd
 • Vid val av vissa bärverk: Olika typer av och kulörer på profiler kan dölja eller framhäva ramverket på ett undertak
 • Profiler i vissa synliga bärkonstruktioner kan utformas med tekniska funktioner: Som ventilationsdon, strömskenor för armaturer, kabelrännor, m m

 

a

Historik

Förr i tiden skulle undertak smycka lokaler. Lampor och glasskivor av olika slag spred ljus över lokalen.

På 1800-talet användes undertak i bland annat gallerior och kaféer.

På 1950- och -60-talen användes undertakskonstruktioner allt oftare för att skapa ett utrymme under bjälklaget eller innertaket för att placera installationer, rör eller kablar. Detta blev vanligt i framför allt stora varuhus.

Undertakets syfte var att dölja rör och kablar för besökarna samtidigt som installationerna ändå skulle vara lätta att komma åt vid service och reparationer.  

Idag förekommer döljande undertak i de flesta moderna lokaler som skolor, kontor, sjukhus, butiker, korridorer, trapphus och industrier. 

Fakta

Estetik (bildning till grekiska aisthētikoʹs, i sin tur bildat till ta aisthētaʹ ’det sinnliga’, ’det förnimbara’), en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc. De vanligaste betydelserna är:
 • Förnimmelsekunskap
 • Läran om det sköna

Källa: NE.se