Ett undertaks olika komponenter

Undertak är en flexibel lösning. Det består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. Bärverket monteras på innertaket. Monteras undertaksskivorna löst på bärverksprofilerna blir undertaket demonterbart.

 

Ibland kan det förekomma lösningar där undertaksskivorna monteras direkt mot bjälklaget eller på reglar. 

LjudabsorbenterBärverk

Konstruktion och material

Konstruktionsval

Det finns olika typer av konstruktioner: 

 • Diktmonterat undertak
 • Nedpendlat undertak
 • Fast monterat undertak
 • Systemundertak

Vilken typ av konstruktion som väljs beror på de behov och förutsättningar som gäller för lokalen, som t ex:

 • Låg eller hög takhöjd
 • Kunna dölja installationer
 • Ljudkrav
 • Flexibilitet
 • Lätt åtkomst av installationer

Materialval

et finns en stor variation av undertaksprodukter på marknaden. Valet av undertakslösning avgörs av de krav och behov som föreligger: 

 • Undertakets utseende
 • Materialets beskaffenhet
 • Miljöns förutsättningar

 

Undertaksföretagens logotyp
Undertaksföretagens logotyp
Undertaksföretagens logotyp

Demonterbart eller inte

 • Undertaksskivor som läggs löst i bärverk går i regel att demontera.
 • Undertaksskivor som låser fast i varandra, skruvas fast eller limmas mot underlaget är i regel inte demonterbara. Dessa påverkas negativt och går ofta sönder.

Komponenter – vad är vad?

Bärverket håller undertaket och undertaksskivorna på plats. Undertaksskivorna ger undertaket dess funktion och unika egenskaper.

Konstruktionen

Det är de olika kraven och behoven som avgör vilken undertakslösning som är lämpligast för ett visst ändamål.

Undertaksplattor

Undertaks­plattor finns i många olika typer av material. 

Undertaksplattor i mineralull används ofta för att upp­nå en god ljud­absorp­tion men även andra material, eller kombinationer av material, före­kommer.  

Val av kant­profil baseras på den typ av under­taks­konst­ruk­tion som väljs och om bär­verket ska vara synligt, delvis synligt eller dolt.

Bärverk

Ett bärverk består av bärverksprofiler, tvärprofiler och kantprofiler. Bärverks­profilerna och tvär­profilerna bildar ett rut­nät, där varje ruta får en bredd och en längd. Det kallas för modul­mått. 

Tillbehör

För att montera ett undertak behövs olika typer av komponenter eller tillbehör i form av upphängnings- och infästningsanordningar, m m.

Ljudabsorbenter

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö i rummet används ljudabsorbenter. De består ofta av mineralull, som är ett poröst material med specifika egenskaper, för att t ex uppnå en viss absorptionskurva, efterklangstid och klangfärg.

Vad är ett undertak?

Det traditionella undertaket är ett slags konstruktion, som monteras direkt under innertaket, bärande bjälklag eller takstolar. Det är därför inte en del av fastighetens stomme utan ses som en komplettering och ibland som inredning.

En undertakskonstruktion har olika egenskaper, som gör att den får olika funktioner. Dessa funktioner ska möta de tekniska krav och behov som föreligger.

De krav som föreligger kan avse förbättring av ljudmiljön, att dölja installationer eller att integrera belysning respektive ventilation.

Vanligen monteras undertak nedpendlat, i bärverk eller direkt under innertaket med undertaksplattor som är enkla att demontera.

I offentliga lokaler, kontor, sjukhus och butiker där det rör sig många människor är undertak en vanlig syn.

Vad vet du om …

Här har vi samlat en del olika länkar  för dig som vill veta mer om undertak. Vi hoppas att det kan ge dig den vägledning du behöver. 

Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. Ett undertak möjliggör ett förbättrat klimat och ökad trivsel inomhus.

Välj rätt undertak

Olika typer av lokaler har olika typer av behov. Därför är det viktigt att tänka på helheten när du ska välja undertak. 

Montera undertak

Det är viktigt att vara förberedd i hur ett undertak ska placeras i en lokal med upphängning, infästning och integration av andra komponenter.

Dokumentation

Här kan du botanisera bland standarder och andra regelverk.