Ett undertaks olika komponenter

Undertak är en flexibel lösning. Det består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. Bärverket monteras på innertaket och undertaksskivorna monteras i regel löst på bärverksprofilerna. Det innebär att undertaket också blir demonterbart.

 

Ibland kan det förekomma lösningar där undertaksskivorna monteras direkt mot bjälklaget eller på reglar. 

LjudabsorbenterBärverk

Konstruktion och material

Konstruktionsval

Det finns olika typer av konstruktioner: 

 • Diktmonterat undertak
 • Nedpendlat undertak
 • Fast monterat undertak
 • Systemundertak med integrerade funktioner som belysning eller ventilation. 

Vilken typ av konstruktion som väljs beror på de behov och förutsättningar som gäller för lokalen.

 • Låg eller hög takhöjd
 • Kunna dölja installationer
 • Ljudkrav
 • Flexibilitet
 • Lätt åtkomst av installationer

Materialval

Undertaksprodukter väljs och kombineras med hänsyn till funktionskrav och för att skapa ett visst utseende hos taket.

 • Mjuka och porösa material samlar gärna på sig damm och föroreningar som kan vara svåra att städa bort.
 • Hårda släta och fukttåliga ytor är lättare att rengöra men har sämre ljudabsorption.
 • Vissa material lämpar sig inte i alla miljöer.

Demonterbart eller inte

Generellt sett är det enklare att demontera undertaks­skivor i bär­verk än de som skruvats eller limmats fast.

 • Limmade skivor kan man inte räkna med att kunna demont­era utan att skivan för­störs.
 • Skivor med kanter som låser fast varandra kan i regel inte heller demonteras utan att de förstörs..

Komponenter – vad är vad?

Bärverket håller undertaket och undertaksskivorna på plats. Undertaksskivorna ger undertaket dess funktion och unika egenskaper.

Konstruktionen

Generellt sett är det enklare att demontera undertaks­skivor i bär­verk än de som skruvats eller limmats fast.

 • Limmade skivor kan man inte räkna med att kunna demont­era utan att skivan för­störs.
 • Skivor med kanter som låser fast varandra kan i regel inte heller demonteras utan att de förstörs..

Undertaksplattor

Undertaks­plattor finns i många olika typer av material. 

Ljud­absorb­enter i glas­ull och sten­ull används ofta för att upp­nå en god ljud­absorp­tion men även andra material före­kommer.  

Val av kant­profil baseras på den typ av under­taks­konst­ruk­tion som väljs och om bär­verket ska vara synligt, delvis synligt eller dolt.

Bärverk

Bärverks­profilerna och tvär­profilerna bildar ett rut­nät, där varje ruta får en bredd och en längd. Det kallas för modul­mått. Därför säljs ofta under­taks­plattor ofta i standard­format, s k modul­mått, som 600 x 600 mm och 1200 x 1200 mm. Modul­måttet gör det enkelt att integ­rera armat­urer o dyl i och med att de också tas fram i samma standard­format för att passa samma typ av bärverk.

Tillbehör

För att montera ett undertak behövs olika typer av komponenter eller tillbehör i form av upphängnings- och infästningsanordningar, m m.

Ljudabsorbenter

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö i rummet används ljudabsorbenter. De består av ett poröst material med specifika egenskaper för att t ex uppnå en viss absorptionskurva, efterklangstid och klangfärg.

Vad är ett undertak?

Undertak är en komplettering till fastighetens stomme, vilket innebär att det inte ingår i byggnadens bärande stomme. Undertak monteras under bjälklag eller takstolar. Undertak används för att uppfylla vissa funktioner. Det kan t ex förbättra ljudmiljön, dölja installationer, integreras med belysning respektive ventilation eller förbättra ljudisoleringen. Undertak är vanliga i lokaler som kontor, sjukhus och butiker.

Undertaket har en eller flera funktioner och tekniska krav.

Undertak kan monteras nedpendlat, i bärverk eller direkt under bjälklag beroende på vilken funktion det skall ha.

Undertaksskivorna är ofta enkla att demontera. 

Vad vet du om …

Här har vi samlat en del olika länkar  för dig som vill veta mer om undertak. Vi hoppas att det kan ge dig den vägledning du behöver. 

Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. Ett undertak möjliggör ett förbättrat klimat och ökad trivsel inomhus.

Välj rätt undertak

Olika typer av lokaler har olika typer av behov. Därför är det viktigt att tänka på helheten när du ska välja undertak. 

Montera undertak

Det är viktigt att vara förberedd i hur ett undertak ska placeras i en lokal med upphängning, infästning och integration av andra komponenter.

Dokumentation

Här kan du botanisera bland standarder och andra regelverk.