Undertaksföretagen

Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Byggföretagen. I april 2021 bytte Undertaksföretagen sitt namn från Undertaksföreningen. 

Kort om Undertaksföretagen

  • Deras uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen.
  • Undertaksföretagen är ansiktet utåt vid samverkan med andra branschorganisationer och traditionellt branschorganisationsarbete.
  • De har över sextio medlemsföretag i hela landet och grundades 1978. Medlemsföretagen utför montering av undertak och systemväggar.
  • Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser Undertaksföretagen att det är angeläget för dem som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Auktorisationen Säkert undertak

Genom att fastställa strikta kriterier för undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer kan beställaren lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

Det ställs särskilda funktionskrav på undertak och det kommer hela tiden nya krav, produkter och konstruktionslösningar. Därför är det viktigt att se till att de som arbetar i branschen hela tiden har rätt kunskap för att utföra arbetet korrekt. Det är bland annat detta som Undertaksföretagen kan hjälpa medlemsföretagen och deras anställda med.

Utbildning

Undertaksföretagen erbjuder utbildning för företagsledare och undertaksmontörer. Medlemmar får utbildningen till ett subventionerat pris. 

Utbildningen ges av professionella lärare i bra lokaler.

Att bli medlem

För att bli medlem fodras: 

  • att företaget kontinuerligt och till väsentlig del bedriver undertaksverksamhet
  • att företaget under ett antal år har genomfört undertaksarbeten i sådan omfattning, att man kan betraktas som specialföretag inom området, samt
  • att företaget har god ekonomi.

Här kan du ansöka om medlemskap: https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/medlemskap/

Ansök om att bli Säkert undertak-företag

 

https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/sakert-undertak.html

 

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger
trygghet till beställare inom undertaksbranschen.