Idrottshallar

I en idrottshall vill du i första hand uppnå en god taluppfattbarhet. Du vill kunna dämpa ljudnivån i lokalen och minska efterklangen. Det är också viktigt att få till ett bra brandmotstånd liksom ett estetiskt utseende. 

Hållfasthet och stabilitet

Lek, spel och idrottsutövningar kan orsaka mekanisk påverkan på taket. Välj en konstruktion som har höga krav på stabilitet och hållfasthet. Är taket mycket utsatt kan ljudabsorbenterna skyddas av träpaneltak, trådkorgar eller ytskikt av sträckmetall.  Vissa tillverkare har system för bollsäkra tak.

Stabiliteten bör vara mycket god för att garantera att undertaket inte påverkas av bollspel och dylikt.

Välj en hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och den belastning den beräknas utsättas för.

Materialet ska tåla slag och stötar från olika redskap. Ljudabsorbenterna kan skyddas med glespanel, sträckmetall eller perforerade gipsskivor.

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas. Välj därför ytskikt klass 1 (tändskyddande beklädnad) och en konstruktion som klarar brandpåverkan under 10 minuter.

 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C i idrottshallar och andra typer av motionsrum.  

Ventilation

Säkerställ en god ventilation. Skapa goda möjligheter för att lätt kunna torka golven. 

Belysning

Satsa på en tillräckligt stark allmän belysning. Den ska vara jämnt fördelad. Placera armaturerna så att de skyddas mot mekaniska påverkningar.

Använd en belysningsstyrka på 200 – 300 lux.

Reflektionsfaktorn på ytskiktet bör vara minst 70 %.

Akustik och ljudabsorption

Det krävs en god taluppfattbarhet i idrottshallar. Det är viktigt att undervisning och nödrop når fram. Efterklangstiden ska vara kort och avståndsdämpningen stor.

Riktvärdet i större idrottshallar bör vara T = 1,5 – 2,0 sek.

Eko i stora lokaler, med stora kala ytor, kan undvikas med hjälp av väggabsorbenter. 

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Mer läsvärt

– SBN 1980 kap 37:4 (skydd mot brandspridning)