Vårdomsorg och sjukhus

Design handlar inte längre bara om utseende och layout. Det handlar också om akustik, hygien, brandsäkerhet och hållbarhet.

I vårdlokaler behöver du

  • Dämpa efterklangstiden
  • Öka taluppfattbarheten 
  • Dölja eventuella installationer i taket
  • Sänka takhöjden
  • Uppnå en god hygien
  • Dämpa ljud från installationer i mellantaksutrymmet
  • Integrera belysning och ventilation i taket

Hållfasthet

Välj hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och förväntad belastning.

Tung sjukvårdsutrustning kan belasta undertakskonstruktionen. Säkerställ god stabilitet. Undertaket ska inte förlora sin stabilitet när en eller flera komponenter i konstruktionen plockas ner i samband med underhåll av installationer i mellanutrymmet mellan undertak och tak.

I vissa lokaler kan rengöring med vattentryck förekomma. Undertakskonstruktionen ska i sådan miljöer kunna tåla ordentlig rengöring. 

Brandtålighet

Undertakskonstruktionens bärförmåga ska klara brandpåverkan under utrymning. Brandbekämpningen ska kunna underlättas. 

Välj en konstruktion vars bärförmåga klarar brandpåverkan under den tid som behövs för att flytta på sjuka, rörelsehindrade och sängbundna.

Inomhusklimat

Välj en undertakskonstruktion som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader Celsius.

Vissa miljöer, som laboratorier, bör man räkna med att undertakskonstruktionen kan angripas av t ex aggressiva partiklar.

Åtkomlighet

Se till att det går att underhålla installationer och rensa ventilationskanaler ovanför undertaket.

Rengöring

Undertak i vårdlokaler ska tåla våtrengöring. I väntrum, entréer, kontor, m m räcker det med torrengöring medan vissa typer av lokaler kan kräva speciella rengöringsmetoder.

 

Akustik

Verksamheten ställer höga krav på sekretess som i behandlingsrum, jourrum, m m.

Belysning

Välj en reglerbar belysning. Belysningsstyrkan för undersökningsrum bör vara 500 lux, vårdrum 300 lux (med möjlighet till dämpning) och operationsrum 500 lux (som kompletteras med operationsbelysning). Reflektionsfaktorn på ljudabsorbenternas ytskikt bör vara minst 70 %. Ofta krävs en god färgåtergivning och kontrast.

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av don för ventilation redan i tidig projektering. Ventilationens don ska motsvara de krav som gäller för undertaket.