Ett undertaks egenskaper

Ett undertak utformas med olika egenskaper för att uppnå en viss funktionalitet.

Undertaksplattorna tas t ex fram i olika format och med olika kantutföranden.

  Rockfon: Rockfon Koral - Hedins Bil, Jönköping

  Egenskaper

  Undertaksplattor utformas med olika egenskaper, som t ex:

  • Format
  • Hållfasthet och stabilitet
  • Inre under- och övertryck i lokalen
  • Brand
  • Beständighet
  • Hälsoaspekter
  • Rengörbarhet
  • Åtkomlighet
  • Flexibilitet

  Belastning

  Ett bärverk ska ofta hantera olika typer av nyttolaster.

  Den statiska belastningen är undertakets egenvikt inklusive vikten av de saker som monterats i undertaket, som t ex armaturer, ventilationsraster och skyltar.

  Den dynamiska belastningen, eller mekaniska som den också kallas, är allt ifrån slag från bollar i idrottshallar till vattentryck vid rengöring med högtryck.

  Det ställs krav på ett undertaks deformation och säkerhet mot brott. Deformation kan  handla om nedböjning eller snedvridning.

  Hållfasthet och stabilitet

  Ett undertak och dess komponenter ska kunna bära sin egen tyngd och den extra belastning som undertaket kan utsättas för.

  Därför blir bärförmågan hos en undertakskonstruktion beroende av hela konstruktionens och komponenternas hållfasthet och stabilitet.

  Över- och undertryck

  Det kan skapas tryckskillnader i en lokal med en undertakskonstruktion när undertaket är en del i en ventilationsanläggning. 

  Beständighet

  Beständighet, eller livslängd, är ett mått på konstruktionens funktionsduglighet och beror på materialegenskaper, montering och underhåll – och yttre påverkningar.

  Brand

  Undertak används i stor utsträckning i offentliga lokaler som rymmer många personer – alltifrån skolor, sjukhus, köpcentrum, biografer till korridorer. Dessa typer av lokaler ställer höga krav på brandsäkerhet och trygg utrymning vid brand.

  Hälsoaspekter

  Undertaksmaterial kan liksom de flesta byggmaterial innehålla ämnen som ger upphov till besvär hos allergiker. För att undanröja hälsoproblem finns det en del saker du kan ta hänsyn till. 

  Rengörbarhet

  Hur man undviker onödig nedsmutsning av undertaket är av stor betydelse eftersom ett undertaks rengöringsegenskaper påverkar både livslängd och ekonomi.

  Åtkomlighet och flexibilitet

  För att bevara de funktioner ett undertak har krävs i allmänhet ett regelbundet underhåll av de olika komponenter. Glödlampor och ljusrör kan behöva bytas, ventiler justeras och skyltar, högtalare och spotlights kan behöva flyttas på. Därför kan ett undertak behöva vara mer eller mindre flexibelt men också tillgängligt för olika typer av underhåll.

  Märkning

  Byggprodukter som säljs inom EU sedan 1 juli 2013, och som ingår i byggnadsverk, ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Det finns även andra standarder och riktlinjer att följa.