Nya Drottning Silvias sjukhus

Det nya barnsjukhuset möter behoven av en trygg miljö utan att kompromissa med teknologi och moderna arbetssätt. Ljudmiljön har anpassats för varje rum och funktion.

Aktuella byggen: Det viktiga undertaket

I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Undertaksföretagen om det viktiga undertaket och om hur branschen verkar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete tillsammans med en sund affärsmässig verksamhet.

Gammalt möter nytt

Ett gammalt badhus omvandlades till hotell samtidigt som en ny tillbyggnad på sju våningar byggdes till. Se fler bilder av hotell Fritiden i Ystad.

Allt om undertak

Undertaksportalen tar upp allt om undertak, bl a för att ge dig:
  

  • Inspiration
  • Vägledning och kunskap om produkten undertak, dess egenskaper och funktioner
  • Utbildningsmöjligheter
  • Montering

Denna kunskapsbank är framtagen av Undertaksföretagen, som är branschorganisationen för undertaksentreprenörer inom Byggföretagen.

Låt dig inspireras!Om undertak
Undertak: När endast fantasin sätter gränser.

Att välja rätt undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning tack vare alla de möjligheter det ger för att förbättra klimat och trivsel i inomhuslokaler. Det kan vara svårt att välja rätt undertak eftersom du behöver hitta det som bäst passar de olika krav som ställs på funktioner, miljö och ekonomi. Det är inte alltid det går att få fram ett undertak som uppfyller samtliga önskemål i ett projekt. Men även om det blir en kompromiss kan du ändå hitta en optimal lösning för ditt undertaksprojekt. 

Att välja undertak är en komplicerad process i och med att de faktorer som påverkar valet varierar från fall till fall. 

Vi hjälper dig att bena ut undertakets olika funktioner och egenskaper som som du kan behöva ta hänsyn till.

Om denna webbplats

Informationen på denna webbplats vänder sig till såväl yrkesverksamma inom bygg- och undertaksbranschen som till utbildningsanordnare och studerande inom yrkesutbildning.

Den är tänkt att fungera som en inspirationskälla för undertak som effektiv och flexibel konstruktionslösning med stora designmöjligheter för beställare och arkitekter. 

 

Arbetsledning vid undertaksmontage
Undertaksföretagens logotyp
Undertaksföretagens logotyp
Undertaksföretagens logotyp

Bli undertaksmontör

Det är ett omväxlande inomhusjobb eftersom både arbetsplatserna och de olika typerna av undertaksmaterial varierar. 

Bli arbetsledare

Du ansvarar för att teamet fungerar som det ska och att det ges förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Bli certifierad undertaksentreprenör

Undertaksföretag bedriver främst specialiserad verksamhet inom undertaksmontering.

Vad vet du om undertak?

Här har vi samlat en del olika länkar  för dig som vill veta mer om undertak – generellt och mer i detalj. Vi hoppas att det kan ge dig den vägledning du behöver. 

Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. Ett undertak möjliggör ett förbättrat klimat och ökad trivsel inomhus.

Välj rätt undertak

Olika typer av lokaler har olika typer av behov. Därför är det viktigt att tänka på helheten när du ska välja undertak. 

Montera undertak

Det är viktigt att vara förberedd i hur ett undertak ska placeras i en lokal med upphängning, infästning och integration av andra komponenter.

Dokumentation

Här kan du botanisera bland standarder och andra regelverk för undertak.

Bli inspirerad av undertak!

Låt dig inspireras av våra miljöbilder.

Om ljud

Buller uppstår lätt i lokaler med högt sorl, med maskiner som för oväsen eller p g a hur lokalen ser ut. Lågfrekvent buller är tröttande och skapar hälsoproblem.

Genom ljudabsorption och ljudisolering kan man komma tillrätta med många ljudproblem. Undertak är den vanligare lösningen.

Ett undertaks olika delar

Undertaket består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. 

Bärverket monteras på innertaket eller väggarna. Sedan monteras undertaksskivorna i regel löst på bärverksprofilerna. I en sådan lösning blir undertaket demonterbart, där man kan komma åt ovanliggande installationer.

Säkert undertak

Undertaks­företagen (UTF) är bransch­organisationen för under­taks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Byggföretagen. Säkert under­tak är auktoris­ationen som Undertaks­företagen utfärdar för de undertaks­entrep­renörer som upp­fyller Säkert undertaks kriterier .

Allmänt om undertak

Användningsområden

Undertak används ofta i butiker, banker, kontor, hotell, musik­studios, industrier, sjuk­hus, skolor, fritids­anlägg­ningar, korr­idorer och trapp­hus.

Konstruktioner

Ett undertak är, till skillnad från inner­tak, det invändiga tak som monteras i ett rum eller en lokal med ett mindre eller större mellan­rum till ovan­liggande tak­stolar (bjälklags­kon­struk­tion) eller det yt­skikt som klär tak­stolarna.

Undertaksplattor

I den bärande konstruktionen, bärverket, läggs undertaksplattor. Andra ord för de ljudabsorberande undertaksplattorna är ljudabsorbenter och akustikskivor. 

Kontakta oss

1 + 8 =

Läs om mer om syftet:

=> Om Undertaksportalen
=> Om undertak i Wikipedia