En bekväm och enkel atmosfär – från golv till tak

Det nedpendlade och mattvita bärverket eliminerade kontraster och reflektioner. Det skapade ett undertak med ett smäckert och exklusivt utseende i kontorsfastigheten Solna United i Arenastaden.

Gustafs Nano-panel klär undertaket i Skøyen Atrium III

Gustafs fick det stora uppdraget att tillverka interiörbeklädnaden till Oslos mest moderna kontorskomplex – Skøyen Atrium III. Kontor, mötesrum och konferenslokaler m m har beklätts med Gustafs akustikpaneler på både väggar och i undertak i stora delar av den moderna byggnaden.

Montörsutbildning den 14 oktober 2020

Undertaks­föreningen anordnar ytterligare en lärar­ledd montörs­utbildning på distans. Den kommer att hållas den 14 oktober.

Allt om undertak

Undertaksportalen tar upp allt om undertak, bl a för att ge dig:
  

  • Inspiration
  • Vägledning och kunskap om produkten undertak, dess egenskaper och funktioner
  • Utbildningsmöjligheter
  • Montering

Denna kunskapsbank är framtagen av Undertaksföreningen, som är branschorganisationen för undertaksentreprenörer inom Sveriges Byggindustrier.

Låt dig inspireras!Om undertak
Undertak: När endast fantasin sätter gränser.

Att välja rätt undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning, vilket är tack vare alla de möjligheter det ger för att förbättra klimat och trivsel i inomhuslokaler. Samspelet mellan de olika kraven på olika funktioner, miljö och ekonomi gör det ofta svårt att välja rätt undertak. Få uppfyller samtliga önskemål i ett projekt. Men även om det blir en kompromiss kan du ändå hitta en optimal lösning för ditt undertaksprojekt. 

Att välja undertak är en komplicerad process i och med att de faktorer som påverkar valet varierar från fall till fall. 

Vi hjälper dig att bena ut undertakets olika funktioner och egenskaper som som du kan behöva ta hänsyn till.

Om denna webbplats

Informationen på denna webbplats vänder sig till såväl yrkesverksamma inom undertaksbranschen som till utbildningsanordnare och studerande inom yrkesutbildning.

Webbplatsen kan även användas som beställare vid planering och samordning med andra i byggbranschen .

Arbetsledning vid undertaksmontage

Bli undertaksmontör

Det är ett omväxlande inomhusjobb eftersom både arbetsplatserna och de olika typerna av undertaksmaterial varierar. 

Bli arbetsledare

Du ansvarar för att teamet fungerar som det ska och att det ges förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Bli certifierad undertaksentreprenör

Undertaksföretag bedriver främst specialiserad verksamhet inom undertaksmontering.

Vad vet du om undertak?

Här har vi samlat en del olika länkar  för dig som vill veta mer om undertak – generellt och mer i detalj. Vi hoppas att det kan ge dig den vägledning du behöver. 

Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. Ett undertak möjliggör ett förbättrat klimat och ökad trivsel inomhus.

Välj rätt undertak

Olika typer av lokaler har olika typer av behov. Därför är det viktigt att tänka på helheten när du ska välja undertak. 

Montera undertak

Det är viktigt att vara förberedd i hur ett undertak ska placeras i en lokal med upphängning, infästning och integration av andra komponenter.

Dokumentation

Här kan du botanisera bland standarder och andra regelverk för undertak.

Bli inspirerad av undertak!

Låt dig inspireras av våra miljöbilder.

Om ljud

Buller uppstår i lokaler med högt sorl, maskiner som skapar ljud eller p g a lokalens beskaffenhet. Lågfrekvent buller är tröttande och skapar hälsoproblem.

Genom ljudabsorption och ljudisolering, där undertak är den vanligare lösningen, kan man komma tillrätta med många ljudproblem.

Ett undertaks olika delar

Undertaket består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. 

Bärverket monteras på innertaket och undertaksskivorna monteras i regel löst på bärverksprofilerna. Det innebär att undertaket också blir demonterbart.

Säkert undertak

Undertaks­föreningen (UTF) är bransch­organisationen för under­taks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Sveriges Bygg­industrier. Säkert under­tak är auktoris­ationen som Undertaks­föreningen utfärdar för de undertaks­entrep­renörer som upp­fyller samt­liga kriterier.

Allmänt om undertak

Användningsområden

Undertak används ofta i butiker, banker, kontor, hotell, musik­studios, industrier, sjuk­hus, skolor, fritids­anlägg­ningar, korr­idorer och trapp­hus.

Konstruktioner

Ett undertak är, till skillnad från inner­tak, det invändiga tak som monteras i ett rum eller en lokal med ett mindre eller större mellan­rum till ovan­liggande tak­stolar (bjälklags­kon­struk­tion) eller det yt­skikt som klär tak­stolarna.

Undertaksplattor

I den bärande konstruktionen, bärverket, läggs undertaksplattor. Andra ord för de ljudabsorberande undertaksplattorna är ljudabsorbenter och akustikskivor. 

Kontakta oss

4 + 4 =

Läs om mer om syftet:

=> Om Undertaksportalen
=> Om undertak i Wikipedia