Externa länkar

Här har vi samlat länkar till intressant information som handlar om undertak i någon form. Länkarna går till externa webbplatser. 

Boverket

Myndigheten för samhällsbyggande, planering och boende
 

Arbetsmiljöverket

Myndigheten som ser till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer
 

Socialstyrelsen

Myndigheten som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
 

Prevent

Arbetsmiljö i samverkan

Svensk Byggtjänst