Ljudabsorption

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Då energin i en ljudvåg absorberas i ett material, på grund av värmeförluster, så dämpas ljudet. Ljudabsorption är nämligen omvandlingen av ljudenergi till annan energiform, som kan vara värme som avges i ett material eller en bortledning av energi genom ett öppet fönster. Energi kan alltså inte förstöras. Den omvandlas till andra energiformer.

När en ljudvåg träffar ett poröst skikt reflekteras en del av ljudenergin vid ytan (reflektion), en annan del tränger in i materialet (absorption) och övergår till värme, och ytterligare en del går ut på andra sidan av materialet (transmission).

Ljudabsorption redovisas med en ”ljudabsorptionsfaktor” α (alpha) som kan variera mellan 0 och 1. Faktorn anger hur stor del av ljudet som det absorberande materialet tar hand om. Ju högre α-värde, desto bättre ljudabsorption.

  • Är absorptionsfaktorn 0 kommer allt ljud att reflekteras.
  • Om absorptionsfaktorn är 1 kommer inget ljud att reflekteras, eftersom all ljudenergi har absorberats.

Om 30 % av ljudenergin reflekteras har 70 % absorberats, α blir då 0,7.  

Ljudabsorptionen, A, hos ett material står i proportion till materialets absorptionsfaktor, α, och materialets area, S. 

A = α. S