Skola

I skollokaler vill du i första hand dämpa ljudnivån, uppnå god taluppfattbarhet och erforderligt brandmotstånd.

Hållfasthet

Välj hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egentyngd och förväntad belastning. Undertaket ska vara stabilt och i lekrum extra stabilt så att taket klarar att utsättas för stötar och påfrestningar.
Välj en undertakslösning där konstruktion och material kan tåla en omild behandling.

Brandtålighet

Undertakskonstruktionen ska klara brandpåverkan under utrymning. Brandbekämpningen ska kunna underlättas.
Välj därför ytskikt klass 1 (tändskyddande beklädnad) och konstruktion vars bärförmåga klarar brandpåverkan under 10 minuter.

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Tuffare miljöer

Vissa lokaler i skolan kan utsättas för större påfrestningar. Ett labb kan t ex utsättas för ämnen som angriper delar av undertakskonstruktionen. I duschrum ska man räkna med en högre relativ luftfuktighet och därför använda en slagtålig hygienskiva. I korridorer och allmänna utrymmen kan slagtåliga undertaksplattor behövas.

Akustik

Sträva efter god talbarhetsuppfattning i klassrummet. Lämplig efterklangstid i vanliga klassrum är T = 0,6 – 0,8 sek.
I stora lokaler som aulor och stora klassrum ska man begränsa absorptionen så att ljudutbredningen inte begränsas. Detta kan lösas på flera sätt; ett är att skapa en ljudreflektion i mitten på undertaket.

Ljudisolering

Det förekommer att mellanväggar mellan klassrum avslutas vid undertaket. Planera för  ljudisolering i vertikalled genom undertak i sådana fall. Välj ljudisolering efter skivans ljudöverföringsegenskaper. 

Tänk på överhörning mellan klassrum och korridor. Kontrollera klassning på mellanväggar. Här kan man använda barriärskivor, som är en styvare skiva beklädd med aluminiumfolie.

Belysning

Fördela den allmänna belysningen jämnt under undertaket. De armaturer som installeras ska klara samma brandtekniska krav som undertakslösningen.
I vissa skollokaler är det en fördel att installera kabelrännor och strömskenor för att möjliggöra en flexibel belysning som kan förändras allteftersom behoven förändras. Reflektionsfaktorn på ljudabsorbenterna bör vara minst 70 %.

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av don för ventilation redan i tidig projektering. Ventilationens don ska motsvara de krav som gäller för undertaket.

Kort om ljud i skolor

Längsta efterklangstid i klassrum:
T = 0,6 – 0,8 sek

Rekommendation för grupprum, förskolebarn och hörselskadade elever: T = 0,6 sek 

Tips och tricks

  • För att skapa en bra taluppfattbarhet längre bak i klassrummet bör ljudabsorbenter placeras längre bak i klassrummet. 
  • Taluppfattbarheten minskar om ett klassrum dämpas för mycket. 
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner