Material

Ett undertaks beståndsdelar

Ett undertak består i regel av ett bärverk, bestående av profiler som bygger upp ett rutnät, och undertaksplattor, som monteras i bärverket. Till konstruktionen behövs olika typer av komponenter, som upphängnings- eller infästningsanordningar och eventuella tillbehör.

Läs mer om de olika delarna genom att klicka på de nedre blocken:

 

Att tänka på:

  • Välj den undertakslösning som har de funktioner och egenskaper som passar bäst till den lokal där den ska monteras.
    • I bullriga utrymmen är det viktigt att dämpa ljudet och få till en så bra ljudmiljö som möjligt.
    • I storkök och restauranger ska det gå att rengöra undertaket på ett så smidigt sätt som möjligt.
    • Inte sällan är det estetiska uttrycket viktigt.

Tips!

  • Se sidan Låt dig inspireras! för att ta del av många olika exempel på läckra och funktionella undertakslösningar.
  • Botanisera även bland underdertaksleverantörernas olika webbplatser för  tips på undertakskonstruktioner.