Material

Ett undertaks beståndsdelar

Ett undertak består i regel av ett bärverk, bestående av profiler som bygger upp ett rutnät, och undertaksplattor, som monteras i bärverket. Till konstruktionen behövs olika typer av komponenter, som upphängnings- eller infästningsanordningar och eventuella tillbehör.

 

 

Undertaksplattor

Undertaksplattor eller undertaksskivor kallas även för ljudabsorbenter eller akustikplattor eftersom ett undertak ofta skall uppfylla vissa ljudkrav. Det finns en uppsjö av olika format på marknaden. Det vanliga modulmåttet på en undertaksskiva är 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm och 1200 x 1200 mm. Det finns en standard på tjocklek om 15, 20 och 40 mm.

För att skapa ett snyggt utformat undertak finns egentligen ingen begränsning för vilket byggmaterial som kan användas i undertaket. Däremot har alla byggmaterial olika egenskaper som man kan utnyttja för att uppfylla tekniska funktionskrav som t ex brand, ljud eller fukt.

Undertaksplattan kan vara tillverkad av t ex glasull, stenull, trä, plåt, gips eller glas. Vid fast montage har det varit brukligt att använda gipsskivor men andra skivmaterial används numera alltmer ofta.

 

Ljudabsorbenter

Akustikskivor, ljudabsorbenter och bullerskivor är andra benämningar på ordet undertaksplattor. Detta eftersom de i regel är avsedda att förbättra ljudmiljön.

Här framträder glasull, träull och stenull som särskilt ljudabsorberande material. Används hårda material studsar ljudet  i rummet. För att uppnå ljudkraven hos hårdare material kompletteras undertaksskivan ofta med isoleringsmaterial som läggs ovanpå skivan.

  • Undertaksprodukter måste ha egenskaper anpassade för det utrymme där det skall användas t ex våtrum och kök respektive andra utrymmen.
  • Materialet och konstruktionen skall även uppfylla krav på brandsäkerhet.

undertaksleverantörernas webbplatser finns det många olika exempel på undertakskonstruktioner, utseende och material.