Att anlita en underentreprenör

Att främja en sund konkurrens

De senaste åren har det byggts mer än på mycket länge i Sverige. Det är goda nyheter för byggbranschen. Tyvärr finns det en baksida. Den byggboom som varit har också fört med sig en hel del lycksökare. Företag som inte har i branschen att göra. Sund konkurrens är en prioriterad fråga. Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar de företag som följer lagar och regelverk.

Därför rekommenderar Undertaksföretagen att du i första hand anlitar en medlem i Undertaksföretagen vid undertaksprojekt, och allra helst ett Säkert undertaksföretag.

N

Medlem i Undertaksföretagen

N

Säkert undertaksföretag

Säkert undertak

Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföretagen inom Sveriges Byggindustrier. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Råd och tips från Byggföretagen

Byggföretagen har tagit fram en broschyr med förhoppning att den ska tjäna som ytterligare en hjälp till både de företag som anlitar en entreprenad och de företag som anlitas och samtidigt försvåra för oseriösa aktörer att göra affärer i byggbranschen.

Den tar bl a upp följande:

N

Innan du ingår avtal eller träffar en överenskommelse

 • Är det anlitade företaget godkänt för F-skatt?
 • Har det registreringsbevis?
 • Är det registrerat för moms?
 • Har företaget kollektivavtal?
 • Att företaget inte har någon klar och förfallen fordran från arbetstagare på lön eller annan ersättning?
 • Är företaget anslutet till ID06?

 

N

En första granskning kan också innehålla följande kontroller

 • Vem är motpart?
 • Har företaget lämnat årsredovisning för tidigare räkenskapsår?
 • Vilka sitter i bolagets styrelse
N

Fördjupad kontroll (om någon av ovan uppgifter inte verkar stämma)

 • Kontroll av ev skatteskulder
 • Utdrag från företagets skattekonto
 • Närmare granskning av bolagets årsredovisning
 • Finns en verksamhetslokal
 • Har företaget en webbplats
 • Har företaget registrerat ett telefonnumme

 

N

Uppföljning under avtalsperioden

 • Redovisning av skatter och avgifter
 • Fakturornas utformning
 • Byte av affärspart under pågående avtalsperiod
 • Ev arbetsplatsbesök
Broschyren Råd och tips vid anlitande av underentreprenör, som ges ut av Byggföretagen, beskriver de olika stegen i detalj.