Väggabsorbenter

När du behöver en vertikal akustiklösning 

För att åstadkomma en bättre ljudmiljö i rummet används ljudabsorbenter i t ex undertak. Som komplement eller alternativ till ljudabsorbenter i undertak kan man använda ljudabsorbenter på väggar, dvs väggabsorbenter.  De består, liksom ljudabsorbenter i undertak, av ett poröst material med vissa specifika egenskaper.

Väggabsorbenter

Väggabsorbenter är en vertikal akustiklösning och består ofta av något av nedanstående material:

  • Stenull består av mineralfiber som isolerar ljud bra och har ett högt brandmotstånd. Stenull är tyngre än till exempel glasull.
  • Glasull är också en mineralfiber som isolerar ljud bra. Glasfiber väger inte så mycket och är ganska lätt att hantera.
  • Träullsplattor har god isoleringsförmåga. 
  • Skumplast
  • Textilier

I de vanligaste materialen, som mineralull, träull, skumplast och textilier, tränger ljudenergin in i materialets hålrum eller porer. När luftmolekylerna träffar materialets fiber uppstår friktion och omvandlar ljudenergin till värme. 

Intill en hård yta står luftens molekyler nästan stilla. Om en absorbent placeras en bit från bakomliggande yta erhålls större luftrörelse i själva absobenten och därigenom ökar absorptionen. 

 

När behövs väggabsorbenter

Det vanligaste sättet att ljudabsorbera ett rum eller en lokal är att montera ett nedpendlat undertak. Det kan dock uppstå situationer då en sådan lösning inte är applicerbar för en viss typ av lokal. Anledningen kan t ex vara att man inte vill täcka hela eller delar av lokalens innertak:

– Innertaket har fina detaljer, som stuckaturer eller liknande, som man inte vill dölja.
– Lokalens värme- eller kylningsfunktioner skulle påverkas av en undertakskonstruktion.
– Arkitekten eller designern vill kanske exponera vissa detaljer av innertaket.

I sådana lägen kan väggabsorbenter vara en bra lösning för att tillgodose behovet av ljudabsorption i lokalen.

 

Slagtålighet

Liksom för ljudabsorbenter för undertak rekommenderas en yta med hög slagtålighet för skolor och liknande miljöer. 

 

Estetik

I ett kontor med krav på hög estetik blir utseendet viktigt. Det finns ett otal olika varianter av väggabsorbenter att välja mellan, allt från färdiga väggabsorbenter i standardformat med och utan kantprofiler, till väggabsorbenter i specialformat eller skräddarsydda system med heltäckande väggabsorbenter. Väggabsorbenterna kan tas fram i olika kulörer och med eller utan tryck. 

 

Absorption

Generellt för väggabsorbenterna är att de har god absorptionsförmåga.

Läs mer om ljudabsorption och akustikskivor:
=> Ljudabsorption
=> Ljudabsorbenter
=> Undertaksskivor