Rumsakustik

 Det ställs olika krav på olika typer av lokaler.

 

Krav på ljudbefrämjande åtgärder

I aulor, konserthallar, hörsalar, m m används ljudbefrämjande åtgärder. Man vill uppnå en god taluppfattbarhet och/eller musikupplevelse. Man vill också undvika akustiska störningar från omgivningen. Ofta kombineras en viss rumsutformning och användning av ljudabsorberande och ljudreflekterande material med hänsyn till det material som finns i lokal och byggnad. Eftersom det kan vara oklart vilka akustiska krav som ställs i den här typen av lokaler bör man anlita akustikexperter vid projekteringen.

Krav på ljuddämpande åtgärder

I övriga lokaler används vanligen ljuddämpande åtgärder, som man väljer utifrån krav som t ex längsta efterklangstid och lägsta värde på absorptionsfaktorn hos ljudabsorbenterna.