Rumsakustik

 Det ställs olika krav på olika typer av lokaler.

 

Krav på ljudbefrämjande åtgärder

Man vill befrämja ljud i aulor, konserthallar, hörsalar, m m eftersom det är viktigt att få till en god taluppfattbarhet eller musikupplevelse i sådana lokaler. Man vill också undvika olika typer av ljudstörningar från omgivningen. Ljudbefrämjande åtgärder handlar ofta om att kombinera en lokals utformning med material, som både absorberar och reflekterar ljud. Eftersom det kan vara oklart vilka akustiska krav som ställs i den här typen av lokaler bör man anlita akustikexperter vid projekteringen.

 

Krav på ljuddämpande åtgärder

I andra typer av lokaler vill man oftast dämpa ljudet och eftersträvar en så kort efterklangstid som möjligt och och så lågt absorptionsfaktorsvärde hos ljudabsorbenterna som möjligt.