SÄKERT UNDERTAK

Auktorisa­tionen Säkert undertak är den kvalitets­stämpel inom undertaks­branschen som borgar för hög kompetens och kvalitet på genom­fört arbete samt en sund affärs­mässig verk­samhet.

Strikta kriterier ställ på undertaks­montage, ledar­skap och företagets förmåga att följa lagar och rikt­linjer. Auktorisationen gör det enklare för beställare att välja ett seriöst företag framför mer anonyma aktörer på marknaden.

Om auktorisationen

Om Säkert undertak

Säkert undertak är den auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksförenningen. 

Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Varför Säkert undertak

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Vad är Säkert undertak

Strikta kriterier ställ på undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer. En beställare av undertaksmontage kan genom att anlita ett auktoriserat undertaksföretag lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Allmänt om Säkert undertak

De flesta undertaksföretag är medlemmar i Undertaksföretagen. Undertaksföretagen är en branschorganisation inom Byggföretagen. Flera av medlemsföretagen är auktoriserade Säkert undertaksföretag.

En auktorisation är ett slags behörighet som innebär att företaget uppfyller vissa villkor. Detta för att beställare ska känna sig trygga.

För att vara ett Säkert undertaksföretag ska bl a följande kriterier vara uppfyllda:

 • Företagsledning, undertaksmontörer och övrig personal har adekvat utbildning
 • Företaget har erfarenhet av ett visst antal undertaksprojekt
 • Företaget har erlagt skatter, har relevanta försäkringar, m m

Utbildningarna anordnas av Undertaksföretagen. Vad gäller företagsledarutbildningen ingår ämnen som ekonomi och juridik. Montörsutbildningarna syftar till att skapa teoretisk och praktisk förståelse av undertak som produkt och lösning samt montage.

Det finns ännu inga formella krav på att ett företag skall vara auktoriserat. I och med att auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett intyg på att personalen har rätt kvalifikationer kan en beställare av undertaksmontage kräva att företaget skall vara auktoriserat.

Säkert undertak-emblem

Kriterier för Säkert undertak

Följande kriterier skall vara upp­fyllda för att auktorisa­tionen Säkert undertak skall kunna erhållas:

 

 • Minst en representant i företags­ledande ställning ska ha genom­gått företags­ledar­kurs anordnad av UTF med god­känt resultat.
 • Minst hälften av alla montörer, även in­hyrd personal och under­entreprenörer, skall inneha yrkes­bevis som undertaks­montör alternativt av UTF godkänt teori­prov. Övrig personal skall ha adekvat yrkes­erfarenhet.
 • Företaget skall upp­visa dokumenterad erfaren­het och tekniskt kunnande.
 • Innehav av gällande registrerings- och F-skattebevis
 • Redovisning av kvalitetsledningssystem
 • Redovisning av miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy
 • Dokumenta­tion från Skatte­verket om att företaget erlagt skatter och avgifter
 • Åtagande att följa aktuell leverantörs produkt- och
  montage­anvisning
 • Åtagande att följa gällande lagar och för­ordningar
 • Åtagande att inneha erford­erliga för­säkringar
 • Åtagande att följa Byggföretagens upp­förande­kod

Vad auktorisationen innebär för dig som undertaksentreprenör

För att kunna ansöka om att bli ett auktoriserat Säkert undertak-företag behöver du vara medlem i Undertaksföretagen.

Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

När du beviljas auktorisationen Säkert undertak innebär det att ditt företag får en kvalitetsstämpel och många fördelar.

Som auktoriserat undertaksföretag får du en kraftfull yrkesidentitet som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

Generellt om ansökan av auktorisationen Säkert undertak

Du ansöker om auktorisationen hos Undertaksföretagen. Är du inte medlem ansöker du först om medlemskap.

Det görs på en särskild ansökningsblankett (”Ansökan”).

Du måste uppfylla ett antal krav för att bli godkänd, vilket du kan läsa om i Undertaksföretagens regelverk. Därför ska du också fylla i ett dokument (”Försäkran”), som hjälper dig igenom de olika kriterier som behöver fastställas för att du ska kunna bli beviljad auktorisationen Säkert undertak.

I Försäkran markerar du bl a vilka intyg du avser att bifoga ansökan. Se till att dessa intyg läggs till när du mejlar eller postar Ansökan och Försäkran.

Den tidigare auktorisationen

Auktorisationen Säkert undertak ersätter den tidigare auktorisationen inom undertaksbranschen från och med 1 januari 2019.

Efter inlämning av ansökan fattas beslut av auktorisationsnämnden.

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om kompletterande uppgifter behövs kan handläggningstiden bli något längre. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas via brev eller e-post.

 

Efter beviljande

Efter beviljande är ditt företag ett Säkert undertak-företag.

Ditt företag ges vid beviljande ett kit med bl a logotyper att använda på brevpapper, mejlsignaturer, striping av bilar, tryck av arbetskläder, m m. Undertaksföretagen publicerar också en notis om beviljandet och uppdaterar den publika medlemsmatrikeln på sin webbplats.

Beslut

Kontakta oss

9 + 10 =