Om undertaksportalen

Kunskapsbanken om undertak.

Välkommen till Undertaksportalen!

Undertaksportalen.se är framtagen på initiativ av Undertaksföreningen inom Byggföretagen, som är en branschförening för undertaksentreprenörer. Webbplatsen drivs av Undertaksföreningen.

Denna kunskapsbank ska:

 • vara levande och branschgemensam samt verka för en sund och säker bransch
 • fungera som en kunskapsbank om undertakets nytta, betydelse och utformning
 • bredda kunskaperna och kvalitetssäkra kompetensutvecklingen genom hela branschen
 • entusiasmera beställare och arkitekter om undertak som en effektiv och flexibel konstruktionslösning med stora designmöjligheter
 • skapa en förståelse hos beställare för olika val av materialkoncept och val av auktoriserad, eller icke-auktoriserad, entreprenör
 • i samarbete med undertaksentreprenörer och leverantörer kunna presentera den tekniska utvecklingen inom branschen och förmedla inspirerande projekt
 • skapa intresse för yrkesrollen undertaksmontör och entusiasmera blivande undertaksentreprenörer
 • ge arbetsförmedlingar, lärare, SYO-konsulenter, elever och lärlingar inblick till aktuella utbildningar och branschens olika yrkesverksamheter

Syftet med Undertaksportalen

Undertaksportalen.se verkar för att aktuell och branschgemensam information ska finnas tillgänglig när det behövs. Informationen är endast avsedd som upplysningar och är inte att betrakta som rådgivning.

Webbplatsen är under ständig utveckling och förbättring.

Informationen på denna webbplats är av generell karaktär och får inte utgöra den enda grunden för viktigare beslut. Undertaksportalen strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt men garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser. Undertaksportalen ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser eller produkter eller tjänster som kan erbjudas på andra webbplatser.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar  

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Under inga omständigheter ska Undertaksportalen hållas ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på denna webbplats.

Undertaksportalen vänder sig till:

 • Beställare som byggentreprenörer och fastighetsägare
 • Leverantörer av design och material som producenter och arkitekter
 • Undertaksentreprenörer och undertaksmontörer
 • Myndigheter, m m
 • Skolor, syokonsulenter, elever och lärlingar

Om copyright

Undertaksportalen äger rätten till urval, samordning och sammanställning av innehållet på denna webbplats. Såvida inte annat anges är innehållet på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat av Undertaksportalen.

Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för personligt och icke kommersiellt bruk förutsatt att källan anges. Det är ej tillåtet att ändra, använda eller distribuera materialet i kommersiellt syfte.

Frågor om undertak

Vill du ha information om undertak, montering, produkter eller kostnader kan du kontakta något av Undertaksföreningens medlemsföretag:
=> Medlemsförteckning
=> Hitta Undertaksföreningens medlemmar via karta

Välkommen med feedback och förslag

Har du förslag på hur vi kan förbättra innehållet är du välkommen att höra av dig till kansli@undertaksforeningen.se .

Frågor om webbplatsen

Kontakta gärna kansli@undertaksforeningen.se om du har frågor eller förslag kring innehållet på webbplatsen.