Om undertaksportalen

Kunskapsbanken om undertak.

Välkommen till Undertaksportalen!

Undertaksportalen.se är framtagen på initiativ av Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier, som är en branschförening för undertaksentreprenörer. Webbplatsen drivs av Undertaksföreningen.

Denna kunskapsbank ska:

 • vara levande och branschgemensam
 • bredda kunskaperna och kvalitetssäkra kompetensutvecklingen genom hela branschen
 • verka för en sund och säker bransch
 • fungera som en kunskapsbank om undertakets nytta, betydelse och utformning
 • skapa en förståelse för olika val av materialkoncept och val av auktoriserad, eller icke-auktoriserad, entreprenör av beställare
 • i samarbete med undertaksentreprenörerna kunna presentera den tekniska utvecklingen inom branschen och förmedla inspirerande projekt
 • skapa intresse för yrkesrollen undertaksmontör och entusiasmera blivande undertaksentreprenörer
 • ge inblick till aktuella utbildningar och branschens olika yrkesverksamheter
 • ge arbetsförmedlingar, lärare, SYO-konsulenter, elever och lärlingar tillgång till samma aktuella kunskap som yrkesverksamma undertaksmontörer
 • entusiasmera beställare och arkitekter om undertak som en effektiv och flexibel konstruktionslösning med stora designmöjligheter

Varför behövs Undertaksportalen

Undertaksportalen.se syftar till att:

 • aktuell och branschgemensam information finns tillgänglig när det behövs

Informationen på Undertaksportalen.se ska kunna användas av:

 • Beställare som byggentreprenörer och fastighetsägare
 • Leverantörer av design och material som producenter och arkitekter
 • Konceptframtagare och utförare som undertaksentreprenörer och undertaksmontörer
 • Myndigheter, m m
 • Skolor, syokonsulenter, elever och lärlingar

Faktiskt utförande och metodik ska alltid anpassas efter uppdragets givna förutsättningar och de rättsligt bindande handlingar och regler som gäller.

Undertaksportalen.se ansvarar inte för:

 • innehållet på webbplatsen ur  entreprenadjuridiskt perspektiv.
 • innehållet i  länkade dokument eller hemsidor
 • annan parts användning av innehåll som hämtats från webbplatsen

Frågor om undertak, montering eller undertaksprodukter

Vill du ha information om undertak, montering, produkter eller kostnader kan du kontakta något av Undertaksföreningens medlemsföretag:
=> Medlemsförteckning
=> Hitta Undertaksföreningens medlemmar via karta

Välkommen med feedback och förslag

Vi tar gärna emot din feedback och eventuella förbättringsförslag.

Har du förslag på hur vi kan förbättra innehållet så hör gärna av dig till kansli@undertaksforeningen.se .

Frågor om webbplatsen

Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med mer information allteftersom. Kontakta gärna kansli@undertaksforeningen.se om du har frågor eller förslag kring innehållet på webbplatsen.