Industrilokaler

Produktion förknippas ofta med buller, slamriga miljöer och stökig trafik. Ett oväsen som kan försvåra arbete och kommunikation.

I industrilokaler och andra typer av produktionslokaler behöver du

  • Dämpa ljudnivån i lokalen
  • Minska efterklangstiden och styrkan på ljudreflektionen
  • Få till en god taluppfattbarhet
  • Öka dämpningen på avstånd
  • Hantera takets värmeisolering
  • Integrera belysning och ventilation
  • Möta kraven på brandmotstånd

Akustik

I en industrilokal består vanligtvis inredning, maskiner och liknande av hårda material. Detta bidrar till att buller reflekteras i lokalen. Kartlägg därför vilka ljud som alstras, hur de alstras och breder ut sig för att bestämma vilka åtgärder som behöver sättas in. Målet är att uppnå en godtagbar akustik på alla arbetsplatser.

Ljudnivån sänkas med hjälp av undertak, bafflar, skärmar, vibrationsdämpning och åtgärder på ljudkällorna. Bedöm från fall till fall hur ljudabsorbenterna ska fördelas på tak och väggar i förhållande till kostnad och effektivitet.

Vid låga frekvenser brukar bafflar, som också är lätta att montera i industrilokaler, ha god absorptionsförmåga.

Belysning

Fördela en allmän belysning över hela takytan tillsammans med lämplig arbetsplatsbelysning. Anpassa belysningen efter typ av lokal och arbetsuppgifter. 

Välj ytskikt med minst 70 % reflektionsfaktor. 

Brandtålighet

Undertakskonstruktionens bärförmåga ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas. 

Inomhusklimat

Produktionen i vissa lokaler kan orsaka mycket damm och smuts. Hög eller mycket hög lufttemperatur kan förekomma.

I lokaler med kemiska eller fuktutvecklande processer kan korrosiv påverkan uppstå.

Välj därför undertakskonstruktioner som kan klara en förväntad relativ luftfuktighet och lufttemperatur i en aggressiv miljö.

Hållfasthet

Ta hänsyn de mekaniska och dynamiska vibrationer som undertaket kan behöva hantera. I vissa industrilokaler kan även smuts som oljehinnor, damm och liknande belasta undertaket extra mycket. 

Välj hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och förväntade belastning.

Säkerställ god stabilitet. Utsatta komponenter i undertaket bör skyddas med t ex sträckmetall. 

Rengöring

Välj undertaksskivor och komponenter med ett ytskikt som kan rengöras efter det behov som föreligger.

 

Ventilation

Ta hänsyn till hur pendlarna ska placeras med tanke på ventilernas placering redan i tidig projektering. Ventilerna ska möta de krav som gäller för undertaket.

Värmeisolering

Eventuella fuktangrepp kan leda till korrosionsskador på bärprofiler, komponenter och tillbehör. Se därför till att förebygga risken för kondens i mellantaksutrymmet. 

Åtkomlighet

Se till att det går att underhålla installationer och rensa ventiler ovanför undertaket.