Bärverk

Undertaket monteras med hjälp av olika metallprofiler och fästanordningar. Tillsammans bildar dessa komponenter ett bärverk, som bär, fixerar och stabiliserar undertaksskivorna eller andra tillbehör. För de vanligaste undertaken används ett systembärverk av stålprofiler som monteras för att lägga upp undertaksskivorna på.

Bärverksprofiler

Ett bärverk består av bärprofiler, upphängningsanordningar och fästdon. Bärverket har en bärande huvudprofil med stabiliserande tvärprofiler och väggprofiler för anslutning mot vägg: 

Bärprofiler:

 • Huvudprofiler: De pendlas ned från bjälklaget eller ovanliggande innertak.
 • Tvärprofiler: Fästs i eller vilar på huvudprofilerna och binder ihop bärprofilerna till ett nätverk, som undertaksplattorna sedan monteras i.

Väggprofiler:

 • Kantprofiler (L-profiler och skuggprofiler): De monteras längs väggarna vid dikt och nedpendlat undertaksmontage.

Andra exempel på typer av profiler:

 • Ventilationsprofil: En bärprofil som även fungerar som ventilationsdon, tilluftsdon eller tryckutjämnare mellan rummet och mellantaketsutrymmet.
 • Integrerad profil: Bärprofil med inbyggd belysning, högtalare eller liknande.

Profiler finns i en mängd utföranden i olika bredder, längder, former, tvärsnitt och ytskikt.

Utformning

Utformningen av ett bärverk för undertak anpassas till de undertaksplattor som skall monteras, till installationer som skall döljas och andra funktionskrav som gäller.

 

 • Bärverksprofilernas utformning skall passa ihop med undertaksplattornas olika kantprofiler.
 • Bärverket kan vara synligt nedifrån eller dolt. Det beror på val av undertaksskiva.
 • Vid fast montage av undertak kan man använda stålprofiler. Andra alternativ för underlag till ett fast montage är annars träpanel, läkt eller träreglar.
 • Vid ett montage som ligger dikt an innertaket behövs inget bärverk. Vid en sådan lösning monteras undertakskivorna direkt mot underlaget.

Utseende

Man brukar skilja på synligt och dolt bärverk.

 • Synligt bärverk: Bärprofilerna är oftast T-profiler, där man kan montera undertaksskivor och liknande utan särskild fästning.
 • Dolt bärverk: Bärprofilerna består oftast av T- Z- eller D-profiler. De döljs av undertaksskivornas kanter som t ex kan vara C-, D- eller F-kant.
 • Frihängande undertak: Kan utgöras av synligt eller dolt bärverk och avslutas oftast med en U-profil.

Bärprofiler kan se olika ut för olika undertaksystem. De kan ha formen av t ex ett T, U eller Z. Z-profiler brukar t ex användas vid diktmontage.

 

T-profil

En vanlig bärverksprofil är den som har formen av ett upp-och-nervänt T. 

Bärprofilens “vingar” (flänsar) är den horisontella delen som man placerar undertaksskivan på. Dessa vingars bredd har ett standardmått på 24 resp 15 mm. Den bredare 24 mm-profilen brukar användas för tyngre undertak.

T-profilen används för de flesta standardiserade kanttyperna. Profilbredden och skivans kantprofil anpassas då till varandra.

Beteckningen för en kant A-platta som skall monteras på bärverksprofil med bredd 24 mm är A24.

  Bokstavsform

  Plåt- och stålprofiler som används i byggprojekt har sina namn efter den bokstavsform deras tvärsnitt får. Du har redan sett bärprofilens T-form och vägglistens L-form. Här är några fler exempel för undertaksprofiler:

   Se även: Kantutformning

   För att åstadkomma ett varierat utseende och ett flertal funktioner hos undertaket har kantutformningar hos undertaksskivor och komponenter anpassats till olika bärprofiler.

   Vokabulär

    

   • Den bärande profilen kallas för huvudprofil eller primärprofil
   • Den stabiliserande profilen kallas för tvärprofil (och ibland för sekundärprofil)

   Huvudprofilen och tvärprofilen kallas också för bärprofiler.

    

   • Väggprofilen som ansluter mot vägg kan bestå av t ex en L-profil eller skugglist

   Tips och tricks

   • Använd alltid de profiler och fästbeslag som tillverkarna av undertaksprodukter föreskriver i sina anvisningar.