Format och mått

Måttsamordning

Bärverk, undertaksskivor och komponenter bildar tillsammans en konstruktion för undertaket som man mäter i modulmått. En modul är 100 mm. Vanligt modulmått är 60 resp 120 cm, vilket motsvarar 6M och 12M.

CE-märkning av undertakssystem och undertaksprodukter

En viktig standard är SS-EN 13964 ”Undertak – krav och provning”, som ligger till grund för CE-märkning för undertakssystem och enskilda undertaksprodukter.

Undertak som består av membran som spänns upp mellan väggarna omfattas av en annan standard, SS-EN 14716 ”Undertak – krav och provning”.

Mellantaksutrymmet

Det tillgängliga utrymmet ovanför undertaket i vertikalled påverkas av den aktuella våningshöjden och den lägsta rumshöjden.

Höjdmått och kantutformning hos undertaksprodukterna liksom höjd och utformning av bärverk samt det fria utrymmet ovanför installationen påverkar undertakets monterbarhet och demonterbarhet.

I mellantaksutrymmet förläggs t ex:

 • Extra ljudabsorbenter eller gipsskivor
 • Infällda belysningsarmaturer
 • Elkablar och anslutningspunkter för armaturer
 • Infällda ventilationsdon
 • Ventilationskanaler som ansluts till don eller ventilerade armaturer
 • Ventiler för sprinklers och tillhörande rutnät
 • Värmare och tillhörande rörnät
 • Högtalare och svagströmsledningar
 • Olika typer av försörjningsledningar

Form och toleranser

Planheten är viktigt utifrån ett estetiskt och belysningsmässigt perspektiv. Det berör särskilt blanka och släta plåtpaneler, träpanler och porösa material i dolda konstruktioner. 

Avvikelser kan uppkomma på t ex undertaksskivor vid t ex tillverkning, ojämn torkning eller olämplig lagring).  Undvik därför att lagra undertaksskivor i fuktigt klimat på ojämnt underlag. 

Undertaksskivor, som placeras tillsammans, ska ha rätvinkliga hörn, som är skarpa och oskadade. Skadat material kan förutom utseendet även påverka akustik, ventilation, brandskydd och värmeisolering.

Tillverkningstoleranserna varierar för olika typer av produkter och material. 

   

  Vertikala mått

  Måttet mellan underkanten på bjälklaget eller innertaket och undertakets underkant

  Mått som fordras för att kunna montera undertaket

  Mått som behövs för att montera och demontera enskilda undertaksskivor och komponenter

  Måttsamordning

  Tänk på att måttsamordna vid…

  • Projektering
  • Tillverkning
  • Leverans
  • Montering
  • Mellan byggnad och undertak
  • I vertikalled

  … för att undvika problem och skräddarsydda förändringar på plats, vilket genererar ökade kostnader, försämrad funktion, minskad flexibilitet och försämrad framkomlighet vid underhåll.

   

  Förvaring

  Undvik att lagra undertaksskivor i fuktigt klimat på ojämnt underlag. 

   Cookie-samtycke med Real Cookie Banner