Biografer

Vid val av undertak till biografer och liknande där akustiken är viktig för hela upplevelsen. Låt ljudet nå besökarna från den riktning det är tänkt så att upplevelsen av filmen förstärks. 

Ljud som upplevelse

Idag är filmskapare specialister på hur man använder ljud för att skapa en komplett filmupplevelse. Ljud har stor betydelse vid olika effekter, reaktioner och känslor.

Biografens inredning är en integrerad del av besökarnas upplevelse och bra akustik är avgörande för att de ska kunna höra och njuta av filmen.

Därför behöver du:

 • Uppnå en god taluppfattbarhet
 • Uppnå en god akustik för musik
 • Underlätta utbredningen av ljudet i lokalen
 • Dämpa ljudnivån vid många besökare
 • Få till ett estetiskt utseende
 • Få till ett lämpligt brandmotstånd
 • Dölja eventuella installationer i undertaket
 • Integrera belysningen med undertaket

Lösningen

 • Minimera efterklangstiden för alla frekvenser – och då särskilt det distorsiva lågfrekvensområdet som ligger på mellan 100 och 200 Hz.

 • Använd ljudabsorbenter anpassade för detta och till den specifika biografen.

Du behöver: 

 • Ett “vägg till vägg”-absorberande undertakmed ett matt ytskikt. Det matta ytskiktet är för att inte skapa reflektioner av bilderna på filmduken.
 • En kombination av väggsystem som absorberar och reflekterar ljud.
 • Tjocka, mjuka absorbenter som täcker väggen bakom filmduken.

Lokalens beskaffenhet

Undertaken i biografer lutar nästan alltid och kan vara nedpendlade med upp till 6 m, vilket betyder att det kan ta lång tid att fästa wirarna som undertaket hänger i. 

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas. Undertaket ska klara brandpåverkan under 10 minuter.

 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Porösa undertaksskivor blir lätt smutsiga och skadade vid regelbunden beröring. De kan även vara svåra att rengöra.

Åtkomlighet

I aulor och andra typer av samlingslokaler behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa ska vara lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.