Biografer

Vid val av undertak till biografer och liknande är akustiken viktig för en helhetsupplevelse. Låt ljudet nå besökarna från den riktning det är tänkt så att upplevelsen av filmen förstärks. 

Ljud som upplevelse

Idag är filmskapare specialister på hur man använder ljud för att skapa en helgjuten filmupplevelse. Ljudet inte bara förstärker det visuella intrycket utan kompletterar och bygger upp effekter, reaktioner och känslor.

Biografens inredning är en integrerad del av besökarnas upplevelse och bra akustik är avgörande för att de ska kunna höra och njuta av filmen.

Därför behöver du:

 • Uppnå en god taluppfattbarhet
 • Uppnå en god akustik för musik
 • Underlätta utbredningen av ljudet i lokalen
 • Dämpa ljudnivån vid många besökare
 • Få till en snygg design
 • Möta kraven på brandmotstånd
 • Dölja eventuella installationer i undertaket
 • Integrera belysningen med undertaket

Lösningen

 • Minimera efterklangstiden för alla frekvenser.

 • Använd ljudabsorbenter anpassade för den specifika biografen.

Grundläggande tips:

 • Ljudabsorbenter på väggar och i undertak
 • Ett undertak som möter väggarna 
 • Ytskiktet på undertaket och väggarna ska vara matt för att inte filmen ska reflekteras någon annanstans i lokalen
 • Bakom filmduken behövs tjocka och mjuka ljudabsorbenter som täcker väggen

Specifika utmaningar vad gäller lokalens beskaffenhet

Undertaken i biografer lutar nästan alltid och kan vara nedpendlade med upp till 6 m, vilket betyder att det kan ta lång tid att fästa wirarna som undertaket hänger i. 

Brandpåverkan

Välj en undertakskonstruktion som klarar brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas. 

 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Porösa undertaksskivor blir lätt smutsiga och skadade vid regelbunden beröring. De kan även vara svåra att rengöra.

Åtkomlighet

I biografer, liksom aulor och andra samlingslokaler, behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.