Ekonomi

Genom att tänka igenom och samordna olika undertakslösningar skapar du gynnsamma lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Integrera olika typer av installationer

Förenkla och gör montering och installationer billigare genom att integrera kabelrännor med undertaket. På så sätt skapar du även flexibilitet vid anslutning till elinstallationer och omflyttning av armaturer.

Montera undertak

Spara in kostnader på reparation av väggar ovanför undertaket när du bygger om lokaler som har högt i tak. Å andra sidan kan projektet fördyras om du behöver välja en dyrare lösning. 

a

Avsluta mellanväggar vid undertaket

Spara in kostnader på reparation av väggar ovanför undertaket genom att avsluta mellanväggar vid undertaket.

Att avsluta mellanväggar vid undertaket kan å andra sidan istället fördyra projektet genom att man kan behöva en annan typ av undertaksplatta.

a

Samordna undertakets olika funktioner

Samordna funktioner som brand- och fuktskydd, värmeisolering och akustik så blir totalkostnaden lägre.

a

Samarbeta smart inom projektet

Vid utveckling av helhetslösningar för undertak skapar man goda förutsättningar genom att ta vara på projektmedlemmarnas olika erfarenheter. För smart integration krävs smart teamwork.

Gör provmontage

Samordna funktioner som brand- och fuktskydd, värmeisolering och akustik så blir totalkostnaden lägre.