Ekonomi

Genom att tänka igenom och samordna undertaksprojektet ordentligt skapar du bra förutsättningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Integrera olika typer av installationer

Förenkla och gör montering och installationer billigare genom att integrera kabelrännor med undertaket. På så sätt skapar du även flexibilitet vid anslutning till elinstallationer och omflyttning av armaturer.

Montera undertak

Spara in kostnader på reparation av väggar ovanför undertaket när du bygger om lokaler som har högt i tak. 

a

Avsluta mellanväggar vid undertaket

Spara in kostnader på reparation av väggar ovanför undertaket genom att avsluta mellanväggar vid undertaket.

a

Samordna undertakets olika funktioner

Samordna funktioner som brand- och fuktskydd, värmeisolering och akustik så blir totalkostnaden lägre.

Gör provmontage

Provmontage spar i regel tid. Även om det innebär mertid för undertaksentreprenören finns det all anledning att göra ett provmontage först. Detta gäller framför allt stora eller komplexa undertakslösningar. Genom provmontaget:

  • Kan man kontrollera att undertakslösningen och dess komponenter fungerar som det är tänkt.
  • Kan man lösa oförutsedda problem i förväg.
  • Blir det lätt att kontrollera att undertaksskivorna beställs i rätt format.
  • Lättare förutse vilka funktioner man behöver ta höjd för. 

Och på så sätt kan man genomföra projektet på ett mer effektivt sätt och med önskat resultat. 

a

Samarbeta smart inom projektet

Vid utveckling av helhetslösningar för undertak skapar man goda förutsättningar genom att ta vara på projektmedlemmarnas olika erfarenheter. För smart integration krävs smart teamwork.