Aulor

Vid val av undertak till aulor och andra typer av samlingslokaler 

I en aula eller annan typ av samlingslokal behöver du

  • Uppnå en god taluppfattbarhet 
  • Uppnå en god akustik för musik
  • Underlätta utbredningen av ljudet i lokalen
  • Dämpa ljudnivån vid större folksamlingar, möten, m m
  • Få till ett estetiskt utseende
  • Få till ett lämpligt brandmotstånd
  • Dölja eventuella installationer i undertaket
  • Integrera belysningen med undertaket
  • Förbättra ljudisolering i vertikalled

Hållfasthet och stabilitet

Välj därför en hållfasthet på undertaket som håller för undertakets tyngd och förväntad belastning för t ex armaturer, skyltar, tv-skärmar, högtalare, m m. 

Undertaket ska ha en god stabilitet.

Av estetiska skäl bör nedböjning undvikas. Har undertaket ett högglansigt ytskikt eller parallella linjer syns en eventuell nedböjning mer än hos andra konstruktionstyper, som t ex utformats med bafflar.

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas. Undertaket ska klara brandpåverkan under 10 minuter.

 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Belysning

Satsa på en reglerbar belysningsstyrka. Placera ljuskällan så att du undviker reflexer i lokalen. En flexibel placering av armaturerna är att föredra eftersom behovet av belysningen kan förändras efter mötenas olika art. 

Akustik och ljudabsorption

Rådgör med akustikkonsult vid val och utformning av undertak för samlingslokaler. 

Projektera akustiken för musiksalar efter den typ av musik de är avsedda för. Lämplig efterklangstid kan variera mellan ca 0,8 – 2,8 sekunder. 

För större konferensrum bör taluppfattbarheten kontrolleras på alla platser i lokalen. Här kan lämplig efterklangstid vara mellan 0,6 – 1,2 sekunder.

Här kan det behövas kompletteras med väggabsorbenter.

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Åtkomlighet

I aulor och andra typer av samlingslokaler behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa ska vara lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert. Inspektionsluckorna ska kunna våtrengöras.

Fakta

Porösa undertaksskivor blir lätt smutsiga och skadade vid regelbunden beröring. De kan även vara svåra att rengöra.

Mer läsvärt

– SBN 1980 kap 37:4 (skydd mot brandspridning)