Aulor

Vid val av undertak till aulor och andra typer av samlingslokaler 

I en aula eller annan typ av samlingslokal behöver du

  • Uppnå en god taluppfattbarhet 
  • Uppnå en god akustik för musik
  • Underlätta utbredningen av ljudet i lokalen
  • Dämpa ljudnivån vid större folksamlingar och möten
  • Få till snygg design
  • Möta kraven på brandmotstånd
  • Dölja eventuella installationer i undertaket
  • Integrera belysningen med undertaket
  • Förbättra ljudisolering från närliggande utrymmen

Akustik och ljudabsorption

Rådgör med en akustikspecialist vid val och utformning av undertak för aulor och olika typer av samlingslokaler. 

Projektera akustiken för musiksalar efter den typ av musik de är avsedda för. 

För större konferensrum bör taluppfattbarheten kontrolleras på alla platser i lokalen. 

Här kan det behövas kompletteras med väggabsorbenter.

Belysning

Satsa på en reglerbar belysningsstyrka. Placera ljuskällorna så att du undviker reflexer i lokalen. Se till att det är möjligt att vara flexibel när det gäller placeringen av armaturerna eftersom belysningsbehovet kan förändras berorende på mötenas karaktär. 

Brandpåverkan

Välj en undertakskonstruktion som klarar brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.  

Hållfasthet och stabilitet

Välj en hållfasthet på undertaket som håller för undertakets tyngd och den förväntade belastning för av övriga installationser, som för t ex armaturer, skyltar, tv-skärmar, högtalare, m m. 

Undertaket ska ha en god stabilitet och nedböjning ska undvikas.

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Rengörbarhet

Säkerställ att undertakets ytskikt klarar rengöring som dammsugning och avtorkning med mopp. 

Åtkomlighet

I aulor och andra typer av samlingslokaler behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert. Inspektionsluckorna ska kunna våtrengöras.