Att välja undertak till viss typ av lokal 

Tänk på helheten när du väljer och bedömer undertak. Ofta måste du prioritera bland olika typer av krav och önskemål.

Det här ska du ta hänsyn till när du väljer undertak:

 

 • Hur omgivningen påverkar, som t ex:
  • Fukt
  • Temperatur i lokalen
  • Korrosivitet
  • Smuts
 • Vilka funktioner ska mötas, som tex:
  • Akustik
  • Belysning
  • Estetik
  • Hygien
  • Miljöaspekter
  • Ventilation
 • Krav på egenskaper, som t ex:
  • Brand
  • Hållbarhet och beständighet
  • Hälsoaspekter
  • Rengörbarhet
  • Åtkomlighet
  • Märkning 
 • Ekonomi, som
  • Kostnader för undertak
  • Montering
  • Energiförbrukning
  • Underhåll
 • Föreskrifter och bestämmelser