Att välja undertak till viss typ av lokal 

Tänk på helheten när du väljer och bedömer undertak. Ofta måste du prioritera bland olika typer av krav och önskemål.

Det här ska du ta hänsyn till när du väljer undertak:

 • Föreskrifter och bestämmelser
 • Hur omgivningen påverkar, som t ex:
  • Temperatur i lokalen
  • Fukt
  • Korrosivitet
  • Smuts
  • M m
 • Vilken inomhusklimat som önskas:
 • De krav som finns på hållbarhet (beständighet)
 • De behov som finns av att komma åt installationerna
 • Önskat utseende
 • Ekonomi, som
  • Kostnader för undertak
  • Montering
  • Energiförbrukning
  • Underhåll