Ombyggnation och renoveringar

Undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner. När äldre fastigheter med lokaler eller bostadslägenheter som har högt i tak ska renoveras kan man installera undertak för att dölja ventilations-, rör- och kabeldragningar. Även ljudisoleringen mellan våningar kan förbättras i samband med ombyggnation av fastigheter och införandet av undertak.

Komplettera med ett nedpendlat undertak

Ombyggda hus med träbjälklag kan få en betydligt bätte ljudisolering.  

 

I industrilokaler

Vid renovering eller ombyggnad används ett undertak eller beklädnader för t ex bullerdämpning, värmeisolering och brandskydd. 

Befintliga undertak eller paneler

Ofta kan befintliga undertaksskivor och paneler bytas ut mot nya.

Kulören hos vissa produkter kan ha ändrats med tiden, och vissa sortiment lagerhålls endast en viss tid. Därför kan man behöva byta ut samtliga undertaksplattor.

a

Ommålning av befintliga undertak eller paneler

Ommålning av ljudabsorbenter är inte att rekommendera. Vid ommålning försämras nämligen undertakets olika funktioner. Ljudabsorbenters absorptionsförmåga försämras eller försvinner helt vid ommålning av finperforerade ytor liksom av tjocka färglager men även brandtekniska aspekter påverkas negativt. Skydda perforeringar och ventilationshål i undertaksplattor så att de inte blir igentäppta av färg.