Ombyggnation och renoveringar

Undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner. I samband med ombyggnad av äldre fastigheter med lokaler eller bostadslägenheter som har högt i tak kan undertak installeras för att dölja ventilations-, rör- och kabeldragningar. Även ljudisoleringen mellan våningar kan förbättras med hjälp av ljudisolerande undertak.

Komplettera med ett nedpendlat undertak

Ombyggda hus med träbjälklag kan få en betydligt bätte ljudisolering. Genom att installera en nedpendlad undertakskonstruktion med stålband minst 100 mm från innertaket och en gipsskiva på 13 mm + en mineralullsskiva på 45 mm ger en förbättring på 10 dB. 

 

I industrilokaler

Vid renovering eller ombyggnad används ett undertak eller beklädnader för t ex bullerdämpning, värmeisolering och brandskydd. 

Befintliga undertak eller paneler

Ofta kan befintliga undertaksskivor och paneler bytas ut mot nya.

Kulören hos vissa produkter kan ha ändrats med tiden, och vissa sortiment lagerhålls endast en viss tid. Därför kan man behöva byta ut samtliga undertaksplattor.

a

Ommålning av befintliga undertak eller paneler

Ommålning av ljudabsorbenter är inte att rekommendera. Vid ommålning försämras nämligen undertakets olika funktioner. Ljudabsorbenters absorptionsförmåga försämras eller försvinner helt vid ommålning av finperforerade ytor liksom av tjocka färglager men även brandtekniska aspekter påverkas negati. Skydda perforeringar och ventilationshål i undertaksplattor så att de inte blir igentäppta av färg.