Vad är ett undertak?

Undertak monteras på eller under innertaket. Det kan bidra till rummets estetiska inramning, förbättra ljudmiljön eller dölja olika typer av installationer. Det är en komplettering av fastighetens stomme och är inte en del i byggnadens bärande stomme.

Kort om undertak

 • Undertak monteras under innertaket, bjälklag eller liknande.
 • Undertak är en komplettering av fastighetens stomme.
 • Undertak används t ex för att skapa en bättre ljudmiljö, bidra till rummets estetiska atmosfär eller dölja installationer. Därför har undertak vissa egenskaper eller funktioner för att möta olika behov och krav.
 • Undertak är vanliga inom offentliga lokaler, som t ex vård och omsorg, och andra allmänna rum, som i butiker och kontor.

Undertak är ett bra val

Undertak är ett bra val om du vill skapa en bra arbets- och ljudmiljö, integrera belysning eller dölja olika typer av installationer. Vill man dölja installationer, men ändå kunna lätt kunna serva dessa, förbättra ljudmiljön och/eller integrera belysning eller ventilation är undertak en effektiv och flexibel lösning.

Funktioner och egenskaper

För att kunna möta olika krav och behov har undertaket ofta olika egenskaper eller funktioner. Genom att använda mjuka ljudabsorbenter i glas-, sten- eller träull kan du påverka ljudmiljön till det bättre. Det går också att variera utseendet på undertaket på många olika sätt. 

 

Mer om undertakets egenskaper och funktioner:

 • Det finns olika typer av undertakssystem, undertaksskivor och komponenter.
 • Undertak monteras i regel på ett visst avstånd under ovanliggande innertak eller i väggar. 
 • På så sätt skapas ett mellanrum till ovanliggande innertak. Där kan olika installationer döljas, som t ex ventilationsrör och elkablar. 
 • Undertak består i regel av ett bärverk, ljudabsorbenter eller andra undertaksskivor samt olika komponenter. 
 • Bärverket skruvas fast i ovanliggande innertak eller på väggar.
 • Undertaksskivor, som monteras löst i bärverket, kan lyftas bort eller bytas ut. Det gör det enkelt för t ex en fastighetsförvaltare att se över eller reparera ovanliggande installationer.
 • Undertaksskivor, som används för att förbättra ljudmiljön, kallas för ljudabsorbenter eller akustikskivor. Vissa av dessa kan även limmas dikt an innertaket. Det är en fördel när du vill förbättra ljudmiljön i ett rum med en låg konstruktionshöjd.

 

 

Täckande undertak

När undertak monteras över hela rumsytan kallas det för ett täckande undertak. Eftersom undertaksskivor monteras löst i bärverket kan de enkelt bytas ut eller bara tillfälligt tas bort för att kunna arbeta med installationer som ligger ovanför.

Frihängande ljudabsorbenter

Ibland vill du förbättra ljudmiljön i en lokal utan att montera ett heltäckande undertak. Det finns många olika variationer på frihängande ljudabsorbenter, som i regel även förstärker den  estetiska upplevelsen. Dessa ljudabsorbenter  döljer inte ovanliggande innertak eller installationer helt.

Demonterbara/icke-demonterbara undertak

Beroende på om du valt löst eller fast montage av undertaksskivorna är de demonterbara eller icke-demonterbara. Beroende på vilket behov du har att komma åt ovanliggande installationer är detta en viktig faktor att ta ställning till vid val av undertak.

Vad är det för skillnad på innertak och undertak?

 • Ett innertak täcker ovanliggande takstolar. Det kan t ex bestå av träpanel eller gipsskivor. Det skapar på så sätt en bra möjlighet för målning av innertaksytan. Ett innertak kan i regel inte demonteras och är en del av stommen.
 • Ett undertak behöver i regel möta olika krav och behov. Därför har undertakssystem, undertaksskivor, m m olika egenskaper och funktioner. Undertaket döljer i regel en stor del av innertaket och delar av väggarna. Det är en fristående byggdel och ses som en stomkomplettering.