Vad är ett undertak?

Undertak monteras på eller under innertaket. Det kan dölja installationer och förbättra ljudisoleringen. Det är en komplettering av fastighetens stomme, vilket innebär att det inte ingår i byggnadens bärande stomme.

Kort om undertak

 • Undertak är en komplettering av fastighetens stomme, vilket innebär att det inte ingår i byggnadens bärande stomme.
 • Undertak monteras under bjälklag eller takstolar.
 • Undertak används för att uppfylla vissa funktioner, t ex att dölja installationer eller förbättra ljudisoleringen.
 • Undertak är vanliga i lokaler som kontor, sjukhus och butiker.

Varför behövs undertak

Undertak är ett bra val om du vill skapa en bra arbets- och ljudmiljö, dämpa buller, fälla in belysning eller dölja rör och elkablar. Andra fördelar och funktioner kan vara att dölja ojämna ytor och att du lättare kan komma åt installationer om det behöver repareras eller servas.

Undertak kan monteras i bärverk eller direkt under bjälklag. Detta beroende på vilken funktion undertaket skall ha. Vill man dölja installationer, förbättra ljudmiljön och/eller integrera belysning eller ventilation är undertak en effektiv och flexibel lösning.

.

Funktioner och tekniska krav

Undertaket har en eller flera funktioner och fyller olika tekniska krav.

 

Det finns olika typer av undertakssystem och -material för att uppfylla ställda tekniska funktionskrav i olika projekt.

Kortfattat om undertakets funktion och konstruktion:

 • Undertaket monteras ofta nedsänkt så att det finns ett mellanrum till bjälklaget eller innertaket som är ovanför.
 • Undertak med bärverk består av skivor som monteras med hjälp av profiler och lister samt pendlar som skruvas fast i väggar respektive i ovanpåliggande bjälklag.
 • I det dolda utrymmet mellan undertak och bjälklag finns ofta installationer för el och ventilation medan skivorna i undertaket kan ha för avsikt att t ex dämpa buller.

 

 

Täckande undertak

Undertak monteras antingen över hela rumsytan och mot vägg eller med ett mellanrum till väggarna. Eftersom undertaksskivor monteras löst i bärverket kan de enkelt bytas ut eller bara tillfälligt tas bort för att kunna arbeta med installationer som ligger ovanför.

Frihängande ljudabsorbenter

Frihängande ljudabsorbenter är enstaka ljudabsorbenter som hängs upp i taket för att förbättra akustiken och förhindra höga ljudnivåer. Dessa absorbenter döljer inte ovanförliggande bjälklag eller installationer helt men kan ändå användas för att skapa en mer estetisk upplevelse av ett rum.

Demontage

Undertaksskivorna är ofta enkla att demontera men beroende på viket system man väljer

Vad är skillnaden på innertak och undertak?

 • Innertaket har ofta ingen annan funktion än att klä in bjälklag och skapa ett underlag för t ex målning.
 • Undertaket skall däremot uppfylla vissa funktionskrav.

Innertak och undertak ses oftast som olika typer av byggdelar:  

 • Innertaket kan ses som en del av bjälklaget och betecknas som en komplettering av stommen.
 • Undertaket är en fristående byggdel med särskilda funktion och betraktas som inredning.

Innertaket är i första hand en invändig beklädnad av t ex bjälklag eller takstolar.  Innertak monteras direkt mot underlaget i form av glespanel eller reglar. Innertaksskivorna är normalt inte demonterbara.

Undertaket döljer i regel en stor del av innertaket och delar av väggarna. Dessa kräver därför sällan ytbehandling, som t ex målning.