Aktörer inom undertaksbranschen

Aktörerna inom undertaksbranschen, dvs de parter som verkar inom undertaksbranschen, är framför allt:

 

  • Entreprenadföretagen tar fram och monterar undertakskonstruktioner.
  • Tillverkarna av undertakssystem och undertaksprodukter tar fram lösningar för olika typer av miljöer och förutsättningar. 
  • Undertaksföreningen är branschorganisationen för arbetsgivare inom undertaksmontage.
Roller och ansvarSäkert undertak

Undertaksbranschen

 

Undertaksföreningen

De flesta undertaksföretag är medlemmar i Undertaks­föreningen, som är bransch­organis­ationen för undertaks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Sveriges Bygg­industrier. 

Undertaksföretagen

Undertaksföretagen bedriver främst specialiserad verksamhet inom undertaksmontering, där även mellanväggsmontering, golvläggning, plattsättning och lösullsisolering förekommer. 

=> Undertaksentreprenörer
=> Arbetsledare
=> Undertaksmontörer

Tillverkare av undertak

Tillverkarna i byggbranschen driver en ständig utveckling av sina produkter och systemlösningar för att uppnå allt tuffare krav och samtidigt kunna konkurrera om bästa teknik och pris.

 

Säkert undertak

De flesta undertaksföretag är medlemmar i Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. Flera av medlemsföretagen är auktoriserade Säkert undertaksföretag.

En auktorisation är ett slags behörighet som innebär att företaget uppfyller vissa villkor. Detta för att beställare ska känna sig trygga.

För att vara ett Säkert undertaksföretag ska ett visst antal väsentliga kriterier vara uppfyllda.

Ordlista

Är det vi skriver om på Undertaksportalen ett nytt område för dig? Då kan den här ordlistan hjälpa dig att komma igång!

De ord som tagits med i ordlistan och som dyker upp i texterna på de olika sidorna är markerade som länkar. Peka eller klicka på ordet med din mus, så får du snabbt en förklaring till vad ordet betyder.

Exempel: KMA-pärm

Kontakta oss

10 + 14 =