Våtrum

I simhallar, duschrum och liknande lokaler bör man räkna med en hög relativ luftfuktighet.

Korrosiv miljö

I simhallar, duschrum och liknande lokaler bör man räkna med en relativt hög luftfuktighet. 

För undertak i simhallar och liknande lokaler bör du välja material och en konstruktion som klarar korrosiv miljö och en relativ fuktighet på 90 % vid +25 grader C.

Materialval

För miljöer som t ex simhallar och duschrum med hög relativ luftfuktighet, 90 % vid +25 grader C, kan du använda mineralullsabsorbenter. Det finns risk för missfärgning, då kondens och vatten kan avge förändringar på ytskiktet.

I andra miljöer, som gymnastikrum och dylikt, brukar man räkna med en luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.

Ventilation

Sörj för en god ventilation i lokalen med möjlighet för upptorkning.

 

Rengöring

Välj komponenter, undertaksskivor och bärverk till undertakskonstruktioner i fuktiga lokaler så att ytskikt, fogar och anslutningar inte bidrar till att mögel eller annan biologisk tillväxt uppstår.

Akustik

I simhallar krävs god taluppfattbarhet vid undervisning och för att nödrop ska höras. Efterklangstiden bör vara kort och avståndsdämpningen stor.