Undertak är en fristående del, till och en komplettering, till fastighetens stomme, vilket innebär att det inte ingår i byggnadens bärande stomme. Undertak monteras under bjälklag eller takstolar.

« Back to Glossary Index