Citygate, Göteborg

Citygate, Göteborg

Citygate, nytt landmärke i Göteborg: Ett bra exempel på hur ett samarbete bör fungera på riktigt I Göteborg uppförs flera nya och moderna byggnader, som kommer att sätta en ny prägel på staden och förändra dess skyline. En av dessa byggnader är Citygate, Skanskas 144...