Belysning

Belysningen är en del av rumsmiljön och påverkar vår upplevelse i rummet i mycket stor utsträckning. Ofta integreras och samordnas belysningen i lokalen med undertaket.

God belysning ger bra förutsättningar för ökad trivsel, minskad synansträngning, högre synprestation och minskad risk för olycksfall.

a

Användningsområden och egenskaper

Kraven på belysning skiljer sig beroende på typ av användningsområde. I en butik ställs helt andra krav på belysning än på ett sjukhus, där man i t ex ett laboratorium ställer höga krav på ljusets riktning och bländfrihet.

Upplevelsen av kontraster om ljushet och kulör påverkas av nedan egenskaper:

  • Luminansfördelning
  • Bländning
  • Ljusets riktning 
  • Belysningsstyrka

Genom att samordna belysningen med ett undertakssystem skapas möjlighet till en mer flexibel och friare armaturplacering samt en bättre anpassning till de olika arbetsuppgifter som utförs i lokalen.

 

a

Luminans

Luminans är måttet på en ytas ljustäthet och är det ljus som ögat uppfattar. Direktljus från t ex dagsljus eller ljus som reflekteras från omgivande ytor påverkar luminansen.

Vår uppfattning om bländning påverkas av luminansen från det objekt man betraktar, dess närmaste omgivning och det yttre synfältet. Ett ojämnt förhållande mellan dessa delar kan blända betraktaren medan en alltför jämn belysning kan skapa ett mer platt intryck.

a

Planering av belysning för en viss miljö

Vid planeringen av belysningen spelar undertakets kulör, glans och struktur en viktig roll. Därför är det viktigt att man går igenom belysning, övriga ljuskälla samt omgivningens och arbetsobjektets material, form, kulör och reflektionsförmåga.

 

a

Reflektion

Undertakets reflektionsegenskaper kan påverka bländningseffekterna i ett rum.

 

Direkt bländning När det är stora kontraster mellan belysning och omgivning uppstår direkt bländning.
Indirekt bländning När undertaksytans reflektion påverkas kallas det för indirekt bländning.

Reflektionsfaktorn är ett mått mellan 0 och 1 och anges även ofta i procent. Det anger hur mycket ljus som blir reflekterat från en yta. Om allt ljus reflekteras är faktorn 1, och reflekteras inget ljus är faktorn 0. Ett vitt papper reflekterar 80 – 90 %.

Man brukar vilja göra undertaket ljusast i ett vanligt rum. Då ska undertaket ha en reflektionsfaktor på ca 70 % medan väggarna bör vara något mörkare med en faktor på ca 50 – 60 % och där golvet ska vara mörkast med en faktor på 20 – 25 %.

Många belysningsarmaturer kan förses med bländskydd för att undvika bländning.

a

Belysningsstyrka

Normalt förses en lokal med allmän belysning och arbetsplatsbelysning.

I en arbetslokal bör den allmänna belysningen inte vara svagare än 200 lux vid bordshöjd.

 

Tips och tricks

Annat att tänka på vid val av armatur:

  • Är det lätt att byta ljuskälla